Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,32 ευρώ ανά μετοχή διαπραγματεύεται η Μυτιληναίος

Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,32 ευρώ ανά μετοχή διαπραγματεύεται η Μυτιληναίος
Η μετοχή διαπραγματεύεται οριακά υψηλότερα από τον κινητό μέσο των 200 ημερών, ο οποίος διέρχεται από τα 9,19 ευρώ
Σήμερα οι μετοχές της Μυτιληναίος διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,32 ευρώ ανά μετοχή μικτό.
Το καθαρό μέρισμα μετά από την αφαίρεση του φόρου ανέρχεται στα 0,272 ευρώ ανά μετοχή.
Το μέρισμα αντιστοιχεί σε καθαρή μερισματική απόδοση 2,9%, σύμφωνα με το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής.
Η μετοχή διαπραγματεύεται οριακά υψηλότερα από τον κινητό μέσο των 200 ημερών, ο οποίος διέρχεται από τα 9,19 ευρώ.  

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS