ΔΕΗ: Υπέγραψε τη δεύτερη δανειακή σύμβαση, ύψους 45 εκατ. ευρώ, με την ΕΤΕπ

ΔΕΗ: Υπέγραψε τη δεύτερη δανειακή σύμβαση, ύψους 45 εκατ. ευρώ, με την ΕΤΕπ
Στην υπογραφή της δεύτερης δανειακής σύμβασης, ύψους 45 εκατ. ευρώ, με την ΕΤΕπ, προέβη η ΔΕΗ, στο πλαίσιο συνολικής χρηματοδότησης 85 εκατ. ευρώ
Στην υπογραφή της δεύτερης δανειακής σύμβασης, ύψους 45 εκατ. ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), προέβη σήμερα (12/6/2018) η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ), στο πλαίσιο συνολικής χρηματοδότησης 85 εκατ. ευρώ.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η ΕΤΕπ θα χρηματοδοτήσει 50% των επενδύσεων για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος και την καλύτερη παροχή ανανεώσιμης ενέργειας από το εθνικό δίκτυο.
Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι ο Όμιλος ΔΕΗ διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποτελεί στρατηγικό χρηματοδοτικό εταίρο, υποστηρίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου σε έργα μεγάλης σημασίας για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας και το περιβάλλον.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS