Βογιατζόγλου Systems: Νέο μέλος Δ.Σ. ο Δ. Σκαλαίος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δ. Γιαννουλόπουλου

Βογιατζόγλου Systems: Νέο μέλος Δ.Σ. ο Δ. Σκαλαίος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δ. Γιαννουλόπουλου
Την αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. Δημητρίου Γιαννουλόπουλου, από τον Δημήτριο Σκαλαίο, ανακοίνωσε η Βογιατζόγλου Systems
Την αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Δημητρίου Γιαννουλόπουλου, από τον Δημήτριο Σκαλαίο, ανακοίνωσε σήμερα (12/6/2018) η Βογιατζόγλου Systems.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η «Βογιατζόγλου Systems A.E.» ανακοινώνει ότι το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Γιαννουλόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 15 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας αλλά και τα υπό του νόμου οριζόμενα (άρθρο 18 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα) - από τον κ. Δημήτριο Σκαλαίο, ο οποίος ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, καθώς πληροί τα κριτήρια των διατάξεων του Ν. 3016/2002.
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει πλέον ως εξής:
1) Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος).
2)'Αννα Βογιατζόγλου του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
3) Ανδρέας Τσέπερης του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
4) Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
5) Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
6) Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και
7) Ανδρέας Σταμόπουλος του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS