Βιοτέρ: Στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 η νέα δικάσιμος για την αίτηση επικύρωσης

Βιοτέρ: Στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 η νέα δικάσιμος για την αίτηση επικύρωσης
Για τις 26 Σεπτεμβρίου 2018 ορίστηκε η νέα δικάσιμος για την αίτηση επικύρωσης της Βιοτέρ
Για τις 26 Σεπτεμβρίου 2018 ορίστηκε η νέα δικάσιμος για την αίτηση επικύρωσης της Βιοτέρ, όπως ανακοίνωσε σήμερα (12/6/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η Βιοτέρ ενημερώνει ότι, η νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης κατά άρθ. 99 & 106 επομ. του ν. 3588/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και κατόπιν της ματαίωσης της εκδίκασης της αίτησης επικύρωσης κατά την 23 Μαΐου 2018, ορίστηκε η 26η Σεπτεμβρίου 2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS