Αύξηση 4,9% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους το α' τρίμηνο του 2018

Αύξηση 4,9% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους το α' τρίμηνο του 2018
Αύξηση 4,9% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους το α' τρίμηνο του 2018 
Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Α΄ τριμήνου 2018, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του α΄ τριμήνου 2017, παρουσιάζει αύξηση κατά 4,9% έναντι αύξησης 1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 προς το 2016.
Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του α΄ τριμήνου 2018, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2017, παρουσιάζει ομοίως αύξηση κατά 4,9% έναντι αύξησης 1,0% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 προς το 2016.
Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Α΄ τριμήνου 2018, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2017, παρουσιάζει αύξηση κατά 4,2% έναντι αύξησης 2,5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 προς το 2016.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS