Τι πραγματικά συμβαίνει με τη μετοχή του Ιατρικού Αθηνών που επιδίδεται σε κινήσεις εντυπώσεων;

Τι πραγματικά συμβαίνει με τη μετοχή του Ιατρικού Αθηνών που επιδίδεται σε κινήσεις εντυπώσεων;
Η χαμηλή εμπορευσιμότητα, οι κινήσεις του βασικού μετόχου, τα ερωτήματα για τη διαμόρφωση της τιμής και τυχόν εγγυήσεις
Σε τροχιά απόλυτης καθίζησης βρίσκονται εδώ και αρκετό διάστημα οι συναλλαγές επί της μετοχής του Ιατρικού Αθηνών που εμφανίζεται ως φιλόδοξος μνηστήρας για εξαγορές οι οποίες μένουν στα λόγια και επιδίδεται σε κινήσεις εντυπωσιασμού.  
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις τελευταίες δέκα συνεδριάσεις οι συνολικές συναλλαγές επί του Ιατρικού Αθηνών είναι 31.364 μετοχές.
Από αυτές 15.245 μετοχές αποτελούν αγορές από το βασικό μέτοχο.
Δηλαδή περίπου οι μισές μετοχές έχουν αγοραστεί από το βασικό μέτοχο της εταιρίας τον κ. Γιώργο Αποστολόπουλο.
Αυτό έχει γίνει σε 3 συνεδριάσεις και συγκεκριμένα στις 29/5 όπου αγοράζονται 4245 μετοχές από τις 7985 μετοχές που διακινούνται, την 30/05 όπου αγοράζονται 10.000 μετοχές από 13.430 που διακινούνται και στις 11/6 όπου αγοράζονται 1000 μετοχές από τις 1.036 που διακινούνται.
Και το ερώτημα που τίθεται είναι αν σε αυτές τις συνεδριάσεις οι κινήσεις επηρέασαν τη διαμόρφωση της τιμής της μετοχής και σε ποιο βαθμό.
Πέραν αυτού ζήτημα γεννάται εφ όσον έχουν δοθεί ως εγγυήσεις οι μετοχές της εταιρίας.
Και αυτό διότι είναι προφανές ότι μια μετοχή μη εμπορεύσιμη που δεν έχει βάθος ουσιαστικά δεν μπορεί να ρευστοποιηθεί και η αξία που απεικονίζεται στο χρηματιστηριακό ταμπλό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θα διατηρηθεί σε περίπτωση βίαιης εκποίησης.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS