Για να περιοριστούν τα NPEs στις τράπεζες στα 16 δισ ή 8% το 2022 ή μείωση 76 δισ θα χρειαστούν 7-8 δισ. νέα κεφάλαια

Για να περιοριστούν τα NPEs στις τράπεζες στα 16 δισ ή 8% το 2022 ή μείωση 76 δισ θα χρειαστούν 7-8 δισ. νέα κεφάλαια
Ο νέος στόχος θα είναι τα NPEs το 2022 να έχουν μειωθεί στο 8% ή 16 δισεκ. έναντι 92 δισεκ. που είναι την τρέχουσα περίοδο.
Για να μειωθούν τα NPEs στις τράπεζες κάτω από 20 δισ ή 8% το 2022 από 92 δισεκ. ή 48% σήμερα…. θα χρειαστούν 7-8 δισ. νέα κεφάλαια
Πιθανότατα Οκτώβριο ή Νοέμβριο 2018 οι ελληνικές τράπεζες θα παρουσιάσουν του νέους στόχους μείωσης των προβληματικών δανείων με στόχο ορίζοντα το 2022.
Ο νέος στόχος θα είναι τα NPEs το 2022 να έχουν μειωθεί στο 8% ή 16 δισεκ. έναντι 92 δισεκ. που είναι την τρέχουσα περίοδο.
Το 8% θα πλησιάσει πολύ τον μέσο όρο των υγιών τραπεζών αν και υπάρχουν σήμερα τράπεζες στην ευρωζώνη που έχουν δείκτη μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων 3%.
Όμως αυτή η μείωση 76 δισεκ. στα προβληματικά δάνεια θα αποδειχθεί πολύ επώδυνη διαδικασία για τρεις βασικούς λόγους

1)Οι προβλέψεις στις τράπεζες είναι περίπου 55 δισεκ. όπερ σημαίνει ότι υπάρχουν 37 δισεκ. προβληματικά δάνεια που δεν καλύπτονται από το ισοζύγιο των προβλέψεων.
Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις στο 52% είναι ενδεικτικός.

2)Οι τράπεζες πουλάνε προβληματικά δάνεια με μια σχετική ευκολία γιατί καλύπτονται από προβλέψεις.
Όσο μειώνονται οι προβλέψεις και στο μείγμα εισέρχονται  και παράμετροι όπως οι εξασφαλίσεις, αξία εγγυήσεων.
Τότε θα αποδειχθεί πόσο πραγματικό κίνδυνο κρύβουν στους ισολογισμούς τους οι ελληνικές τράπεζες.
Οι πρόσφατες πωλήσεις πάντως αποδεικνύουν ότι οι ξένοι δουλεύουν με πολύ μεγάλα περιθώρια κέρδους στα προβληματικά ελληνικά assets.

3)H προσδοκία γρήγορης ανάκαμψης των αξιών ειδικά στα ακίνητα που είναι το νούμερο ένα περιουσιακό στοιχείο εγγύησης – εξασφάλισης δεν θα επαληθευτεί.
Οπότε είναι βέβαιο ότι οι τράπεζες δεν θα διαθέτουν επαρκεί κεφάλαια για να καλύψουν τις ζημίες από πωλήσεις προβληματικών δανείων και ταυτόχρονα να σχεδιάζουν αναπτυξιακά σχέδια.

4)Οι ελληνικές τράπεζες για να μπορέσουν να μειώσουν τα προβληματικά τους δάνεια κατά 76 δισεκ. από 92 στα 16 δισεκ. θα χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια 7 με 8 δισεκ. ευρώ.
Ταυτόχρονα οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν την κύρια τάση της συρρίκνωσης των ισολογισμών και αυτό θα το πετύχουν μόνο με νέα κεφάλαια.
Να σημειωθεί ότι το 2008 όταν οι ελληνικές τράπεζες είχαν περιουσία 437,8 δισεκ. συνεισέφεραν στο εθνικό ΑΕΠ σχεδόν 60% ενώ τα νέα δάνεια αυξάνονταν κατά 20-25 δισεκ.
Το 2018 οι ελληνικές τράπεζες έχουν συρρικνωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα στα 242,7 δισεκ.
Alpha bank 59,3 δισεκ.
Εθνική τράπεζα 61,55 δισεκ.
Eurobank 58,5 δισεκ.
Πειραιώς 63,5 δισεκ. ευρώ
Με βάση σοβαρές ενδείξεις η συρρίκνωση θα συνεχιστεί μέχρι ότου το ενεργητικό μειωθεί στα 210 με 220 δισεκ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS