Paperpack: Έκτακτη Γ.Σ. στις 10 Ιουλίου 2018 για έκδοση ΚΟΔ έως 6,5 εκατ. ευρώ και διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ

Paperpack: Έκτακτη Γ.Σ. στις 10 Ιουλίου 2018 για έκδοση ΚΟΔ έως 6,5 εκατ. ευρώ και διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ
Η έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 6.500.000 ευρώ και η διανομή έκτακτου μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή, θα συζητηθούν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Paperpack, στις 10 Ιουλίου 2018
Η έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 6.500.000 ευρώ και η διανομή στους μετόχους της εταιρείας έκτακτου μερίσματος ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή, θα συζητηθούν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Paperpack, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου 2018.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (13/6/2018) ανακοίνωση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του την 12η Ιουνίου 2018, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
1. Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ, διάρκειας έως δεκαπέντε έτη και έγκριση των όρων έκδοσής του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του ν. 3156/2003, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση αγοράς και βελτίωσης εγκαταστάσεων ακινήτου, καθώς και την χρηματοδότηση του κόστους μετεγκατάστασης της εταιρείας στο νέο ακίνητο.
2. Διανομή στους μετόχους της εταιρείας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού 790.618,00 ευρώ, που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ευρώ 0,20 ανά μετοχή (επί συνόλου 3.353.090 μετοχών της εταιρείας) το οποίο αποτελεί μέρος από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10ης Ιουλίου 2018, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 24 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά.
Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS