ΟΛΠ: Στις 22 Ιουνίου 2018 η Τακτική Γενική Συνέλευση για διανομή μερίσματος

ΟΛΠ: Στις 22 Ιουνίου 2018 η Τακτική Γενική Συνέλευση για διανομή μερίσματος
Στις 22 Ιουνίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΠ
Στις 22 Ιουνίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΠ, όπως ανακοίνωσε σήμερα (13/6/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η ΟΛΠ Α.Ε. υπενθυμίζει στους μετόχους της εταιρείας ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ - Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών 110.
Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν κατά τη Γ.Σ. είναι η διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2017.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS