Sato: Η εκλογή νέου Δ.Σ. προστέθηκε στα θέματα της Γ.Σ. της 27ης Ιουνίου 2018

Sato: Η εκλογή νέου Δ.Σ. προστέθηκε στα θέματα της Γ.Σ. της 27ης Ιουνίου 2018
Την προσθήκη της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2018, ανακοίνωσε η Sato
Την προσθήκη της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουνίου 2018, ανακοίνωσε σήμερα (13/6/2018) η Sato.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά από αίτηση μετόχου της εταιρείας που εκπροσωπεί το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, η οποία αίτηση περιήλθε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 11η-06-2018 και είχε ως περιεχόμενο την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη ενός πρόσθετου θέματος προς συζήτηση και λήψη απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο, ως υποχρεούται, εγγράφει προσθέτοντας το θέμα «Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου» στα θέματα ημερησίας διάταξης που περιελήφθησαν στην από 4-06-2018 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που δημοσιεύθηκε νομίμως την 4-06-2018.
Η εγγραφή του ωε άνω θέματος κρίνεται άκρως απαραίτητη καθώς η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30-06-2018 και εφεξής η εταιρεία δε θα διαθέτει νόμιμη εκπροσώπηση.
Δυνάμει των ανωτέρω, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά τις από 4-6-2018 και 11-06-2108 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Sato A.E. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρείας στους Αμπελόκηπους Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 116 & Δαβάκη, αρ. 1 [Τ.Κ. 115 26], προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 έως 31.12.2017), μετά των Ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2017 - 31.12.2017.
Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2017.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2017 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 (εταιρικών και ενοποιημένων), την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του Ν.2238/94 άρθρου 82 παρ. 5 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση των ποσών που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
Θέμα 6ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.
Θέμα 7ο: Έγκριση ρύθμισης οφειλών εκ του από 7/05/2009 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου Ποσού Ευρώ Δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) με Συμβάσεις Διοργάνωσης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διαθέσεως Ομολογιών που αποφασίστηκε με την από 13/07/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκε δυνάμει αυτής κατά το περιεχόμενό της.
Θέμα 8ο: Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.
Θέμα 9ο: Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.
Θέμα 10ο: Έγκριση της από 9/06/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού - συμφωνίας εξυγίανσης με πιστωτές αυτής και την κατάθεση Αίτησης Άμεσης Επικύρωσης αυτού στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών - Εκούσια Δικαιοδοσία) (κατ' άρθρο 106β του Ν. 3588/2007, ως αυτός ισχύει τροποποιηθείς), έγκριση του περιεχομένου της υπογραφείσης την 13/06/2017 Συμφωνίας Εξυγίανσης κατά τα ως άνω άρθρα και όλων των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα.
Θέμα 11ο: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 12ο: Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2018 δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 10η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στους Αμπελόκηπους Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 116 & Δαβάκη, αρ. 1 [Τ.Κ. 115 26] χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Σε περίπτωση που και κατά την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 24η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS