ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Απώλειας Κερδών & Διακοπής Εργασιών

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Απώλειας Κερδών & Διακοπής Εργασιών
Ένα σημαντικό σεμινάριο του ΕΙΑΣ που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 & την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018
Μάλιστα, το θέμα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και η ανάλυσή του εμπεριέχουν πραγματικά επίκαιρα χαρακτηριστικά, αφού αναπτύσσονται σε μία περίοδο της οικονομίας μας, κατά την οποία πολλές επιχειρήσεις πλήττονται από κινδύνους που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά πεδία εφαρμογής των ασφαλίσεων και της ασφαλιστικής τεχνικής, καθώς και των μοντέλων αξιολόγησής τους.
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αξιοποιεί, προς αυτόν τον σκοπό, τα πλέον σύγχρονα ασφαλιστικά, λογιστικά και σφαιρικότερα οικονομικά «εργαλεία», προκειμένου να παρουσιάσει τις Ασφαλίσεις Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων, κατά τρόπο πολύπλευρο και τεκμηριωμένο, έως ολιστικό.
 Η ύλη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, συνοψίζεται στα εξής θέματα:
α. Συνοπτική Εισαγωγή στις Έννοιες της Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων
β. Αντικείμενο Ασφάλισης Απώλειας Ακαθαρίστων Κερδών
γ. Εκτίμηση Ασφαλιστικού Ποσού
δ. Εκτίμηση Μέγιστης Περιόδου Αποζημίωσης
ε. Εκτίμηση PML (Probable Maximum Loss)
στ. Προβλήματα που ανακύπτουν κατά την Ανάληψη του Κινδύνου και Εκτίμηση της Ζημιάς
ζ. Διαδικασία Ασφάλισης, Ενδεικτικά Παραδείγματα
η. Στοιχεία Εκτίμησης Αποζημιώσεων
θ. Εκκαθάριση Ζημιών, Ενδεικτικά Παραδείγματα
 
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:
α. Διοικητικά Στελέχη του Κλάδου Πυρός των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να εμβαθύνουν στη θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, να επικαιροποιήσουν τη σχετική τεχνογνωσία τους και να την εμπλουτίσουν περαιτέρω, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξής τους.
β. Εμπειρογνώμονες επί του θέματος της Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών και της Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων, που επιθυμούν να προσθέσουν τα πλέον σύγχρονα ασφαλιστικά, λογιστικά, και οικονομικά «εργαλεία» ανάλυσης, στα μοντέλα εργασίας τους.
γ. Underwriters, Πραγματογνώμονες και Διακανονιστές Ζημιών Περιουσίας που επιθυμούν να εξειδικεύσουν και να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους, προς όφελος της ανταγωνιστικότητάς τους, της επάρκειας των αποφάσεων και επιλογών τους, καθώς και της μελλοντικής προοπτικής της απόδοσης της εργασίας τους.
δ. Στελέχη Πωλήσεων, Μάρκετινγκ, Product Development, Εκπαίδευσης, Operations, Risk Management και Νομικών Υπηρεσιών που η εργασία τους ευλόγως ενισχύεται από την απόκτηση γνώσεων στα θεματικά πεδία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.
ε. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες και Μεσίτες ασφαλίσεων), που επιθυμούν να αποκτήσουν σημαντικά εφόδια αξιοποίησης των εν λόγω ευκαιριών ασφάλισης, εντός του απαιτητικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων.
στ. Στελέχη Τραπεζών που διαχειρίζονται ασφαλιστικά και ευρύτερα επιχειρηματικά θέματα, όπως, ενδεικτικά, θέματα επιχειρηματικών δανείων.
 
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αποσκοπεί:

α. Στον προσδιορισμό των εννοιών και των πεδίων εφαρμογής της Απώλειας Ακαθάριστων Κερδών και Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων.
β. Στη σαφή περιγραφή των αντικειμένων τους.
γ. Στην πρόταση επαρκών ασφαλιστικών μοντέλων αξιολόγησης και ένταξης των προαναφερόμενων κινδύνων.
δ. Στην ανάπτυξη αποδοτικών εργαλείων εκτίμησης και άμβλυνσης των επιπτώσεων εκ της επέλευσής τους.
ε. Στην συγκροτημένη περιγραφή των εμφανιζόμενων ασφαλιστικών ευκαιριών και του τρόπου αξιοποίησής τους.
 Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Παναγιώτης Στρατής, Οικονομολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ειδικός Εμπειρογνώμων και Μέτοχος του Εξειδικευμένου Γραφείου PASCAL & ΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε., που λειτουργεί στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Cunningham Lindsey. O κος Στρατής διαθέτει μεγάλη εμπειρία, ως Ελεγκτής Πραγματογνώμων Έρευνας Συνθηκών Συμβάντων και Εκτιμήσεων Ζημιών Κινδύνων Ασφαλιστικών Εταιρειών. Είναι τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και συγγραφέας των βιβλίων εξειδικευμένου ασφαλιστικού ενδιαφέροντος «Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών» και «Απώλεια Ακαθαρίστων Κερδών».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS