Τέρνα Ενεργειακή: Κατά 23,6% αυξήθηκαν τα κέρδη στο α’ 3μηνο 2018, στα 11,5 εκατ. ευρώ - Άνοδος πωλήσεων 29%

Τέρνα Ενεργειακή: Κατά 23,6% αυξήθηκαν τα κέρδη στο α’ 3μηνο 2018, στα 11,5 εκατ. ευρώ - Άνοδος πωλήσεων 29%
Αύξηση κερδών και πωλήσεων εμφάνισαν τα αποτελέσματα της Τέρνα Ενεργειακή για το α’ τρίμηνο του 2018
Αύξηση κερδών και πωλήσεων εμφάνισαν τα αποτελέσματα της Τέρνα Ενεργειακή για το α’ τρίμηνο του 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα (14/6/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 11,5 εκατ. ευρώ, από 9,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, αυξημένα κατά 23,6%, λόγω και της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος σε διεθνές επίπεδο.
Την ίδια ώρα, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 71,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 29% σε σχέση με τα 55,5 εκατ. ευρώ του α’ τριμήνου του 2017.
Αναλυτικά, τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 55,7 εκατ. ευρώ, από 46,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένα κατά 20,9%.
Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ, έναντι των 2,7 εκατ. ευρώ του α’ τριμήνου του προηγούμενου έτους.
Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 4,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα από τα 6,5 εκατ. ευρώ του α’ τριμήνου του 2017.
Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ, από 0,3 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 45,6 εκατ. ευρώ, από 35,3 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο 2017, αυξημένη κατά 29,2%.
Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 33,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 46,7% σε σχέση με τα 23,1 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου του 2017, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 18,7 εκατ. ευρώ, έναντι 12,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 47,7%.
Παράλληλα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου Τέρνα Ενεργειακή ανέρχεται σήμερα σε 986 MW.
Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 561 MW στην Ελλάδα, 293 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α Ευρώπη.
Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του τριμήνου 2018 διαμορφώθηκε στα 518,5 εκατ. ευρώ έναντι 563,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2017.
Ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 178 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.166 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική.
Απώτερος στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της.

www.bankingnews.gr
bankingnews.gr

BREAKING NEWS