Αποχωρεί τον Απρίλιο του 2019 ο Ν. Καραμούζης από τη θέση του προέδρου στη Eurobank

Αποχωρεί τον Απρίλιο του 2019 ο Ν. Καραμούζης από τη θέση του προέδρου στη Eurobank
Αποχωρεί τον Απρίλιο του 2019 ο Νίκος Καραμούζης από τη θέση του προέδρου στη Eurobank
Την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την θέση του προέδρου της Eurobank ανακοίνωσε ο Νίκος Καραμούζης.
Συγκεκριμένα θα παραμείνει στην προεδρία της Eurobank μέχρι το τέλος Μαρτίου 2019 και στην ενδιάμεση χρονική περίοδο θα συνεχίσει να συμβάλει ενεργά στην επίτευξη των στόχων της Τράπεζας και στην απρόσκοπτη διαδικασία διαδοχής του.
Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν αποκλειστικό και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του bankingnews


Αναλυτικά η ανακοίνωση της Eurobank

Η Τράπεζα  Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία  (εφεξής  «Eurobank»  ή  «Τράπεζα») ανακοινώνει  ότι,  όπως έχει  ήδη δημοσιοποιηθεί με την από 15/6/2018  ανακοίνωση  της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») αποφάσισε κατά την συνεδρίασή του της 15.6.2018 , να προτείνει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας τον διορισμό για τριετή θητεία, λόγω τακτής λήξεως της θητείας του σημερινού ΔΣ, των ακόλουθων μελών ΔΣ:
1.Νικόλαος Β. Καραμούζης
2.Φωκίων X. Καραβίας  
3.Σταύρος Ε. Ιωάννου  
4.Θεόδωρος Α. Καλαντώνης  
5.Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου
6.Γεώργιος Κ. Χρυσικός  
7.Richard P. Boucher
8.Rajeev Kakar
9.Bradley Paul L. Martin
10.Jawaid A. Mirza
11.George E. Myhal
12.Lucrezia Reichlin
13.Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Εκπρόσωπος ΤΧΣ

Μετά τη λήψη  της  προαναφερόμενης  απόφασης  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  κ.  Ν.  Καραμούζης ενημέρωσε  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  για  τα  ακόλουθα:
«Θέλω να ευχαριστήσω  τα μέλη  του Διοικητικού  Συμβουλίου για  την τιμητική τους πρόταση  να  ανανεωθεί  η  θητεία  μου,  ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Γενική Συνέλευση του Ιουλίου 2018 και για την
άριστη,  εκ  μέρους  τους,  αξιολόγησή  μου  τα  τελευταία  χρόνια  και  πρόσφατα  για  το  2017.
Μετά  όμως  από  ώριμη  σκέψη  κατέληξα  στη  δύσκολη  απόφαση  να  ολοκληρώσω  τον επαγγελματικό  κύκλο  ζωής  μου στη Eurobank και  να παραμείνω Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι το τέλος Μαρτίου 2019.
Στην ενδιάμεση περίοδο, θα συνεχίσω να συμβάλω ενεργά στην επίτευξη των στόχων της Τράπεζας και στην απρόσκοπτη διαδικασία διαδοχής μου.
Κατέληξα στην παραπάνω απόφαση, γιατί επιθυμώ να αξιοποιήσω ενεργά το απόθεμα ενέργειας, εμπειρίας και δημιουργικότητας, που διαθέτω και να επιδιώξω νέες επαγγελματικές προκλήσεις,  λαμβάνοντας επίσης  υπόψη μου την ανάγκη να διασφαλιστεί  η  λειτουργική συνοχή  και η συνέχεια της Διοίκησης της Τράπεζας την επόμενη κρίσιμη ημέρα για τον κλάδο και  την  οικονομία. 
Είμαι  ιδιαίτερα  ικανοποιημένος  που  έλαβα  αυτή  την  απόφαση  σε  μια περίοδο  που η οικονομία  ανακάμπτει και οι χρηματοοικονομικοί  δείκτες της Τράπεζά  μας βελτιώνονται,  έχοντας  αντιμετωπίσει  επιτυχώς  τα  κρίσιμα  προβλήματα της τελευταίας τριετίας.
Με συλλογικότητα, σχέδιο, αποφασιστικότητα, συνέπεια, ικανό και άξιο προσωπικό, ισχυρότερη και θωρακισμένη έναντι κινδύνων, η Τράπεζα προχωρά με επιτυχία στο δρόμο της επιστροφής  στην  κανονικότητα,  με  όπλο  την  εμπιστοσύνη  των  πελατών,  του  προσωπικού, των μετόχων και των αγορών».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS