ΕΙΑΣ: Webminar για τον GDPR

ΕΙΑΣ: Webminar για τον GDPR
Την ημερίδα θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και οι ενδιαφερόμενοι της περιφέρειας σε πραγματικό χρόνο.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, ανταποκρινόμενο σε αίτημα πολλών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, επαναλαμβάνει την εξαιρετικά επίκαιρη εκπαιδευτική ημερίδα, περί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (G.D.P.R.), προς τον σκοπό της ευρύτερης εφικτής ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας.
Μάλιστα, την ημερίδα θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι της περιφέρειας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής τεχνολογίας webinar, σε πραγματικό χρόνο.
Ο όρος GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (G.D.P.R.) αναμφίβολα είναι εκείνος που περισσότερο από κάθε άλλον όρο συζητείται σήμερα μεταξύ των Στελεχών της Ασφαλιστικής Αγοράς μας και, ειδικότερα, μεταξύ των Στελεχών των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.
Άλλωστε, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation) επηρεάζει σχεδόν στο σύνολό τους, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, πρωτίστως έναντι των πελατών τους και εν σχέσει με τη θεσμική υποχρέωση διαμόρφωσης του ενδεδειγμένου πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν.
Η εξαιρετικά επίκαιρη Εκπαιδευτική Ημερίδα GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (G.D.P.R.) του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, διάρκειας τριών (3) εκπαιδευτικών ωρών, επιλαμβάνεται των επιδράσεων του προηγούμενου Κανονισμού στην οργανωτική και λειτουργική δομή των Ασφαλιστικών Εταιρειών και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, καθώς και στην καθημερινότητα της εργασίας των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.
Αναλύει και εύληπτα παρουσιάζει τις επερχόμενες αλλαγές του Κανονιστικού Πλαισίου, τις εξηγεί και προτείνει ενδεδειγμένους τρόπους ανταπόκρισης και συμπεριφοράς των δομών των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Εταιρειών της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και, βεβαίως, των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών όλων των βαθμίδων.
Ειδικότερα, τα θέματα της Εκπαιδευτικής Ημερίδας έχουν ως εξής:

· Πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
· Περιγραφή κύριων σημείων του Γενικού Κανονισμού
· Η έννοια του ορισμού Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι αρμοδιότητες
· Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
· Δικαιώματα Υποκειμένου των Προσωπικών Δεδομένων
· Αρχή Προστασίας Δεδομένων
· Προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα έναντι καταστρατηγήσεων
· Προτάσεις προσαρμογής Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στο ρυθμιστικό πλαίσιο του Κανονισμού.

Εισηγήτρια της Εκπαιδευτικής Ημερίδας είναι η κα Κωνσταντίνα Λόντου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της Ασφαλιστικής Αγοράς, ως διατελέσασα επί σειρά ετών Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εκπροσωπήσασα την Ελλάδα ως Εθνική Εμπειρογνώμων και Επόπτρια Ασφαλίσεων σε διεθνή και κοινοτικά όργανα και φόρα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS