Τι δείχνει η τεχνική εικόνα για τις ΕΛΠΕ, ΑΛΦΑ, ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ

Τι δείχνει η τεχνική εικόνα για τις ΕΛΠΕ, ΑΛΦΑ, ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ


EΛΛHNIKA ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΟ

749.pngALPHA BANK - ΗΜΕΡΗΣΙΟ
al.png

ΔΕΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
dd.png


ΔΕΗ 60Μ
pp.png


ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Στην παρούσα το στοπ στο ωριαίο είναι στο 517. Η ζώνη στο 480 έχει ενδιαφέρον contrarian. Το 5 κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 518-530

g60.png

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
pl.png

Δ.Ν.

BREAKING NEWS