Υπογράφτηκε η συμφωνία πώλησης για Νηρέα και Σελόντα στον όμιλο Andromeda

Υπογράφτηκε η συμφωνία πώλησης για Νηρέα και Σελόντα στον όμιλο Andromeda
Υπογράφτηκε  η συμφωνία πώλησης για Νηρέα και Σελόντα στον όμιλο Andromeda
Ο Όμιλος Andromeda ανακοινώνει σήμερα (20/6) τη συμφωνία εξαγοράς, υπό την αίρεση της έγκρισης από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, του πλειοψηφικού μεριδίου μετοχών των δύο ευρωπαϊκών εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας (που δραστηριοποιούνται κυρίως στην τσιπούρα και στο λαβράκι) ΝΗΡΕΑΣ ΑΕ και ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ.
Η συναλλαγή περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Mubadala Investment Company στο επενδυτικό σχήμα, μαζί με την AMERRA Capital Management LLC (κύριος μέτοχος του Ομίλου Andromeda).

Νηρέας

Όσον αφορά το Νηρέα το συνολικό τίμημα της αγοραπωλησίας ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ.
Η συμφωνία προβλέπει ότι ο επενδυτής θα ενισχύσει κεφαλαιακά την εταιρία ενώ μειώνει το ύψος του δανεισμού της εταιρίας που σήμερα ανέρχεται σε ευρώ 176 εκατομμύρια  κατά ευρώ 20 εκατομμύρια με ισόποση αποπληρωμή.
Η μεταβίβαση των μετοχών τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις και ιδίως υπό την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές περί ελέγχου συγκεντρώσεων.
Η σκοπούμενη συναλλαγή αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην εταιρία, στη θέση της στη διεθνή αγορά και στις χρηματορροές της.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΝΗΡΕΥΣ ως εξής:

Τράπεζας Πειραιώς:32,23% - 94.766.845 μετοχές
Alpha Bank:            20,48% - 60.207.070 μετοχές
Eurobank:               15,50% - 45.577.428 μετοχές
Εθνική Τράπεζα:       6,13% - 18.017.816 μετοχές


Σελόντα

Το συνολικό τίμημα της αγοραπωλησίας ανέρχεται σε 1 ευρώ.
Η συμφωνία προβλέπει ότι ο επενδυτής θα ενισχύσει κεφαλαιακά την εταιρία ενώ μειώνει το ύψος του δανεισμού της εταιρίας που σήμερα ανέρχεται σε 171 εκατ. κατά 20 εκατ.με ισόποση αποπληρωμή.
Η μεταβίβαση των μετοχών τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις και ιδίως υπό την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές περί ελέγχου συγκεντρώσεων.
Η σκοπούμενη συναλλαγή αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην εταιρία, στη θέση της στη διεθνή αγορά και στις χρηματορροές της.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ως εξής:

Πειραιώς: 32,92% - 80.826.278
Alpha Bank: 21,97% - 53.941.437
Eurobank: 13,29% - 32.614.181
Εθνική Τράπεζα: 11,44% - 28.078.064

Ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι των πωλητών ενήργησαν οι Lazard , PwC και Alvarez & Marsal και ως νομικός σύμβουλος η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη»

Ο Thor Talseth, Διευθύνων Σύμβουλος της AMERRA Capital Management LLC και Πρόεδρος του Ομίλου Andromeda, δήλωσε ότι «με έμφαση σε επενδύσεις στην ιχθυοκαλλιέργεια και την Αγροτική Οικονομία, είμαστε ενθουσιασμένοι από τις συνέργειες που μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ αυτών των εταιρειών.
Πιστεύουμε ότι η εξαγορά αυτή θα προσδώσει σημαντική αξία αξιοποιώντας τα μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας σε αυτόν τον τομέα».
Ο Elham Al Qasim, Διευθυντής Αγροτικού Τομέα στη Mubadala Investment Company, σχολίασε πως «η Mubadala αποφάσισε πέρυσι να ενδυναμώσει την παρουσία της στον αγροτικό τομέα, που είναι στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία και με σημαντικές προοπτικές για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.
Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι ένας εξαιρετικά υποσχόμενος κλάδος και η χρήση νέων τεχνολογιών θα βελτιώσει την παραγωγικότητα και θα επιταχύνει την ανάπτυξη».
Ο Δημήτρης Βαλαχής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Andromeda, δήλωσε ότι «στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια νέα πολυεθνική εταιρεία που θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας, θα μοιραστούμε γνώση, εμπειρία και ανθρώπινους πόρους για να δημιουργήσουμε μια κορυφαία εταιρεία, που θα ενισχύσει την ανάπτυξη και την κερδοφορία της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας».

Προφίλ επενδυτών

1. AMERRA Capital Management LLC
Η AMERRA είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων που προσφέρει στρατηγικό κεφάλαιο σε επιχειρήσεις της Αγροτικής Οικονομίας στην Ευρώπη και την Αμερική.
Η AMERRA προσδίδει μοναδική αξία στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της, μέσω του εκτεταμένου δικτύου, της τεχνογνωσίας που διαθέτει και της εξειδίκευσης στον τομέα.
Η AMERRA υποστηρίζεται από μακροπρόθεσμο θεσμικό κεφάλαιο με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των 2 δισ. δολάρια και έχει επενδύσει πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή της το 2009.
Για περισσότερες πληροφορίες για την AMERRA παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.amerracapital.com.

2. Mubadala Investment Company
Η Mubadala επενδύει παγκοσμίως και διαχειρίζεται ενεργά ένα πολυποίκιλο χαρτοφυλάκιο, ώστε να αποδίδει βιώσιμη απόδοση στον μέτοχό της, την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι.
Το χαρτοφυλάκιο 127 δισ. δολαρίων της Mubadala εκτείνεται σε τέσσερις ηπείρους, με τομείς προτεραιότητας την αεροδιαστημική, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τους ημιαγωγούς, τα μέταλλα & τις εξορύξεις, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το πετρέλαιο και το αέριο, τα πετροχημικά, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, την υγεία, τα ακίνητα, της υπηρεσίες άμυνας, την τεχνολογία φαρμάκων και ιατρικής, την αγροτοβιομηχανία και ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών συμμετοχών.
Η Mubadala είναι αξιόπιστος εταίρος, ενεργός μέτοχος και μια υπεύθυνη παγκόσμια εταιρεία με δέσμευση στην ηθική και στα διεθνή πρότυπα.

3. Andromeda Group
Ο Όμιλος Ανδρομέδα είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος όμιλος εταιρειών στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια.
Με 6 στρατηγικής τοποθεσίας παραγωγικά κέντρα σε Ελλάδα και Ισπανία, είναι ένας κορυφαίος παίκτης σε περισσότερες από 25 βασικές αγορές.
Ο Όμιλος Ανδρομέδα απασχολεί σήμερα συνολικά 640 άτομα (270 στην Ισπανία και 370 στην Ελλάδα).
Διαθέτει καθετοποιημένη παραγωγή: γόνου, εκτροφής, συσκευασίας, μεταποίησης και διανομής ψαριών.
Τα βασικά είδη που παράγει ο Όμιλος Ανδρομέδα είναι η τσιπούρα, το λαβράκι και το φαγκρί. \
Έχοντας καταφέρει να αναπτύσσεται δυναμικά από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα και με την υποστήριξη της «Amerra Capital Management LLC», η Ανδρομέδα έχει εξελιχθεί σε έναν ισχυρό όμιλο εταιρειών με στόχο να καθιερωθεί ως ένας σημαντικός παίκτης στην παγκόσμια ιχθυοκαλλιέργεια.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο Ανδρομέδα παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.andromedagroup.eu.

 www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS