Οι ξεχασιάρηδες της Jumbo και το αεροπλάνο των 7 εκατ. δολαρίων μέσω Κύπρου

Οι ξεχασιάρηδες της Jumbo και το αεροπλάνο των 7 εκατ. δολαρίων μέσω Κύπρου
Το παζλ της καθυστερημένης ενημέρωσης με τη διάλυση θυγατρικής στην Κύπρο που αγοράστηκε 10 εκ ευρώ το 2015 και τα πάρε δώσε με το αεροπλάνο Βακάκη
Την ώρα που η υπόθεση Folli Follie λαμβάνει διαστάσεις ανεξέλεγκτες τα φαινόμενα ανεπαρκούς ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού συνεχίζονται με αποτέλεσμα στους επενδυτικούς κύκλους να αιωρείται το ερώτημα αν η Folli ήταν μια τυχαία περίπτωση ή υπάρχουν και άλλες.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Jumbo όπου στην Κύπρο διαθέτει ως θυγατρική της θυγατρικής της Jumbo Trading ( η οποία κάνει και αγοραπωλησίες αεροπλάνου) την επενδυτική εταιρία Remokin Properties.
Στις εξαμηνιαίες καταστάσεις της 31/12/2017 (η ετήσια χρήση της Jumbo ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2018) αναφέρεται ότι «Εντός του α’ εξαμήνου 2017 /2018 ολοκληρώθηκε, κατόπιν σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης, η μεταβίβαση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της RIMOKIN PROPERTIES LTD στην JUMBO TRADING LTD. Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης, η θυγατρική εταιρεία RIMOKIN PROPERTIES LTD διαλύθηκε χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Η ανωτέρω μεταβίβαση αποτελεί συναλλαγή μεταξύ επιχειρήσεων που τελούν υπό κοινό έλεγχο και ως εκ τούτου, δεν είχε κάποιον αντίκτυπο στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις».
Στις ετήσιες καταστάσεις 2016-2017 η εταιρία ξέχασε να κάνει οποιαδήποτε αναφορά και η εταιρία Rimokin αναφερόταν σαν να μην είχε συμβεί κανένα απολύτως γεγονός. ΟΙ ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν την 12η Οκτωβρίου του 2017.
Ανατρέχοντας στις οικονομικές καταστάσεις της Jumbo Trading (με ημερομηνία 30/06/2017) αναφέρεται ότι «Στις 4 Μαίου 2017 υπογράφηκε σχέδιο αναδιοργάνωσης και συγχώνευσης μεταξύ της Jumbo Trading και της Rimokin Properties με βάση το οποίο η Rimokin Peroperties μεταβίβασε στην Jumbo Trading το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών της με ημερομηνία υλοποίησης της ημερομηνία κατά την οποία πιστό αντίγραφο του Διατάγματος του Δικαστηρίου με το οποίο το δικαστήριο εγκρίνει το σχέδιο κατατέθηκε στον Έφορο εταιριών. Η κατάθεση στον Έφορο έγινε στις 18 Ιουλίου 2017 και η Rimokin Properties διαλύθηκε την ημερομηνία αυτή».
Από τη σύγκριση των στοιχείων που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών του ομίλου Jumbo προκύπτουν τα εξής:
Η εισηγμένη δεν ανακοίνωσε τη μεταβολή στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2016-2017 παρά το γεγονός ότι τις δημοσίευσε μετά την ολοκλήρωση της μεταβολής.
Στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου της χρήσης Ιούλιος 2017-Ιούνιος 2018 ανακοινώνει τη μεταβολή αποφεύγοντας να αναφέρει λεπτομερώς πότε  η μεταβολή ολοκληρώθηκε.
Στις οικονομικές καταστάσεις της Jumbo Trading αναφέρεται πως η Rimokin διαλύθηκε στις 18 Ιουλίου 2017. Στις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης Jumbo  αναφέρεται επίσης ότι διαλύθηκε αλλά υπάρχει η συμπλήρωσε ότι αυτό έγινε χωρίς η εταιρία να τεθεί σε εκκαθάριση.  Άραγε χρειάζεται εκκαθάριση μια εταιρία που έχει μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας και των υποχρεώσεων ή υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα;
Επισημαίνεται ότι η Jumbo Trading αγόρασε το 100% της  Rimokin μόλις το Φεβρουάριο του 2015 έναντι του ποσού των 9,7 εκ ευρώ.
Σημειωτέον ότι η Jumbo Trading έδωσε 7 εκ δολάρια για να αγοράσει αεροσκάφος και ακολούθησαν διάφορες αγοραπωλησίες από 2014 έως το 2016 οι οποίες είναι άγνωστο γιατί έγιναν.
Σε απλά ελληνικά όμως οι μέτοχοι της Jumbo είναι μέτοχοι και ενός αεροπλάνου με το οποίο πετά ο βασικός μέτοχος!!!

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS