Forthnet: Την τροποποίηση του καταστατικού ενέκρινε η Τακτική Γ.Σ.

Forthnet: Την τροποποίηση του καταστατικού ενέκρινε η Τακτική Γ.Σ.
Την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Forthnet
Την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Forthnet, όπως ανακοίνωσε σήμερα (2/7/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29.06.2018, στην έδρα της, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) και ώρα 12:30 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκειά της έξι (6) μέτοχοι που εκπροσωπούν το 54,61% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αντιστοιχεί σε 89.479.976 μετοχές επί του συνόλου των 163.854.177 μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Συγκεκριμένα: - Επί του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2017 (από 01.01.2017 έως 31.12.2017) καθώς και τις επ’ αυτών σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δυνάμει της από 25.04.2018 απόφασής του.
Οι οικονομικές καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.forthnet.gr.
Υπέρ: 89.479.976 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Κατά: 0 ψήφοι Αποχή: 0 ψήφοι
- Επί του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 έως 31.12.2017).
Υπέρ: 89.423.315 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,94% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Αποχή: 0 ψήφοι
- Επί του 3 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε» προκειμένου να διενεργήσει τον τακτικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη διανυόμενη χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018) και ενέκρινε το ποσό της αμοιβής των 115.000 € ευρώ για την «ΕΡΝΣΤ &ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», για τον έλεγχο της διανυόμενης χρήσης 2018.
Υπέρ: 89.423.315 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,94% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Αποχή: 0 ψήφοι
- Επί του 4 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε για την διενέργεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόμενη εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018) την ελεγκτική εταιρεία «ΕΡΝΣΤ &ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και ενέκρινε τις αμοιβές των ελεγκτών για τον ειδικό φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόμενη χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018), που ανέρχονται σε 55.000 €.
Υπέρ: 89.423.315 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,94% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Αποχή: 0 ψήφοι
- Επί του 5 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση:
Α. - ενέκρινε το συνολικό ποσό, το οποίο έχει καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του κατά τη διάρκεια του 2017, - ενέκρινε τις προς καταβολή αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχαν στις επιτροπές και υπό-επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2017, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Υπέρ: 89.423.315 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,94% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Αποχή: 0 ψήφοι
Β. ενέκρινε την καταβολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μεταβλητού ποσού αμοιβής λόγω επίτευξης στόχων κατά το έτος
Υπέρ: 54.400.790 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 60,8% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 35.079.186 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 39,2% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Αποχή: 0 ψήφοι
Γ. - προενέκρινε τη σταθερή μηνιαία αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, πλέον μεταφορικών εξόδων και διαμονής τους, για το έτος 2018, - προενέκρινε τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου, από την κατηγορία αυτή, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των επιτροπών και υποεπιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.
Υπέρ: 89.423.315 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,94% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Αποχή: 0 ψήφοι
- Επί του 6 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων επιχειρήσεων του Ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Υπέρ: 89.479.976 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 0 ψήφοι
Αποχή: 0 ψήφοι
- Επί του 7 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χορήγηση άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Forthnet να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια και τη διοίκηση των συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.
Υπέρ: 89.423.315 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,94% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Αποχή: 0 ψήφοι
- Επί του 8 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία μέλη και να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, απαρτιζόμενη από μη εκτελεστικά και, στην πλειονότητά τους, ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Στο πλαίσιο αυτό, αποφάσισε την (επαν)εκλογή των:
• Michael Warrington, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος,
• Mohsin Majid, μη εκτελεστικό μέλος και
• Edwin Lloyd, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, με θητεία έως τη λήξη της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να ανατεθεί στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου η εκλογή του προέδρου της.
Υπέρ: 89.423.315 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,94% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Αποχή: 0 ψήφοι
- Επί του 9 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και συγκεκριμένα του αρ. 10 παρ. 1 «Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως» , σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησης το οποίο έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας και του Χ.Α.
Επιπλέον, ενέκρινε την ενσωμάτωση σε ένα ενιαίο κείμενο της προαναφερόμενης τροποποίησης του καταστατικού.
Υπέρ: 89.479.976 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 0 ψήφοι
Αποχή: 0 ψήφοι
- Επί του 10 ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν ελήφθη καμία απόφαση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS