Εκπαιδευτική Ημερίδα του ΕΙΑΣ για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Εκπαιδευτική Ημερίδα του ΕΙΑΣ για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
Δυνατότητα και για τους ενδιαφερόμενους από την επαρχία να την παρακολουθήσουν μέσω webinar
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, ανταποκρινόμενο σε αίτημα πολλών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, επαναλαμβάνει την Παρασκευή 6 Ιουλίου την εξαιρετικά επίκαιρη εκπαιδευτική ημερίδα, περί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (G.D.P.R.), για την ευρύτερη εφικτή ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς.
Μάλιστα, την ημερίδα θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και ενδιαφερόμενοι από την περιφέρεια, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής τεχνολογίας webinar, σε πραγματικό χρόνο.
Η Εκπαιδευτική αυτή Ημερίδα, διάρκειας τριών εκπαιδευτικών ωρών (13.30 – 16.30), επιλαμβάνεται των επιδράσεων του προηγούμενου Κανονισμού στην οργανωτική και λειτουργική δομή των Ασφαλιστικών Εταιριών και των Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, καθώς και στην καθημερινότητα της εργασίας των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Αναλύει και εύληπτα παρουσιάζει τις επερχόμενες αλλαγές του Κανονιστικού Πλαισίου, τις εξηγεί και προτείνει ενδεδειγμένους τρόπους ανταπόκρισης και συμπεριφοράς των δομών των Ασφαλιστικών Εταιριών, των Εταιριών της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και, βεβαίως, των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών όλων των βαθμίδων.
Ειδικότερα, τα θέματα της Εκπαιδευτικής Ημερίδας έχουν ως εξής:
• Πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
• Περιγραφή κύριων σημείων του Γενικού Κανονισμού
• Η έννοια του ορισμού Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι αρμοδιότητες
• Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
• Δικαιώματα Υποκειμένου των Προσωπικών Δεδομένων
• Αρχή Προστασίας Δεδομένων
• Προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα έναντι καταστρατηγήσεων
• Προτάσεις προσαρμογής Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στο ρυθμιστικό πλαίσιο του Κανονισμού.
Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (G.D.P.R.), που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα πεδία εφαρμογής, το περιεχόμενο και οι ρυθμιζόμενες συνθήκες, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies, σε ενδιαφέροντα παραδείγματα και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το νέο περιβάλλον θεσμικών και συμπεριφορικών υποχρεώσεων που εισάγει ο εν λόγω Γενικός Κανονισμός στην καθημερινότητα της εργασίας του.
Εισηγήτρια της Εκπαιδευτικής Ημερίδας είναι η κα Κωνσταντίνα Λόντου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της Ασφαλιστικής Αγοράς, ως διατελέσασα επί σειρά ετών Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εκπροσωπήσασα την Ελλάδα ως Εθνική Εμπειρογνώμων και Επόπτρια Ασφαλίσεων σε διεθνή και κοινοτικά όργανα και φόρα.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ, Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος. Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 4 Ιουλίου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS