Epsilon Net: Την αγορά ιδίων μετοχών έως του 5% του συνόλου ενέκρινε η Τακτική Γ.Σ.

Epsilon Net: Την αγορά ιδίων μετοχών έως του 5% του συνόλου ενέκρινε η Τακτική Γ.Σ.
Την αγορά ιδίων μετοχών, σε ποσοστό μέχρι 5% του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Epsilon Net
Την αγορά ιδίων μετοχών, σε ποσοστό μέχρι 5% του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας, ήτοι μέχρι 279.386 μετοχές, με ανώτατη τιμή αγοράς 5,00 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς 0,50 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Epsilon Net, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2018.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Epsilon Net Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2018 αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920 σε ποσοστό μέχρι 5% του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας, ήτοι μέχρι 279.386 μετοχές, με ανώτατη τιμή αγοράς 5,00 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς 0,50 ευρώ ανά μετοχή.
Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνει η ως άνω αγορά δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημέρα λήψης της απόφασης αυτής από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.
Εξουσιοδότησε δε, το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κάνει χρήση της απόφασης αυτής κατά την κρίση του και αναλόγως προς τις συνθήκες της αγοράς.
Σημειώνεται, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί, με την από 30/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σε αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας.
Αναλυτικά, η Epsilon Net A.E. γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της εταιρείας στην στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.888.290 μετοχές σε σύνολο 5.587.720 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,48% επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2017 - 31.12.2017 μαζί με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή.
Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας ενώ αποφασίστηκε ο σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού από τα καθαρά κέρδη χρήσεως 2017 ύψους 32.143,52 ευρώ.
2. Εξέλεξε για τη χρήση 2018 τακτικό και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή.
3. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες για την περίοδο από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 και για την περίοδο από 1/1/2018 μέχρι 29/6/2018.
4. Χορήγησε ειδική άδεια για σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους προς την εταιρεία.
5. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2017.
6. Ενέκρινε το περιεχόμενο όλο των συμβάσεων που έχει συνάψει η εταιρεία κατά τη χρήση από 1/1 έως 31/12/2017.
7. Χορήγησε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920 άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό μέχρι 5% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920.
9. Ενέκρινε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου από 1.7.2017 έως και 31.12.2017 & από 1.1.2018 έως και 29.6.2018 και εξουσιοδότησε αυτό, όπως κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση συνεχίσει την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS