Πολιτικό ρίσκο, τράπεζες, χρέος ακυρώνουν το σχέδιο επιθετικής αναβάθμισης της Ελλάδος

Πολιτικό ρίσκο, τράπεζες, χρέος ακυρώνουν το σχέδιο επιθετικής αναβάθμισης της Ελλάδος
Το πολιτικό ρίσκο εσχάτως έχει αυξηθεί στην Ελλάδα και στις αναλύσεις – αξιολογήσεις των Fitch και Moody’s το αργότερο 10 Αυγούστου και 21 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα αυτό θα καταγραφεί ως αρνητικός παράγοντας.
Μπορεί η Standard and Poor’s να αναβάθμισε την Ελλάδα κατά 1 κλίμακα σε Β+ και αντίστοιχα κατά μια κλίμακα αναβαθμίστηκε η οικονομία από τον καναδικό οίκο DBRs…ωστόσο οι οίκοι αξιολόγησης φαίνεται ότι έχουν αναθεωρήσει το αρχικό σχέδιο για επιθετική αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.
Το αρχικό σχέδιο ήθελε με την έξοδο της από το μνημόνιο να υπάρξει αναβάθμιση στην κλίμακα ΒΒ- ώστε η Ελλάδα να απέχει μόλις 3 βαθμίδες από την κατηγορία investment grade δηλαδή επενδυτική βαθμίδα ή ΒΒΒ- και υψηλότερα, επίπεδα στα οποία ήδη βρίσκεται η Πορτογαλία.
Το σχέδιο αυτό κατέρρευσε για 3 βασικούς λόγους
1)Η διευθέτηση του χρέους μέσω της 10ετούς επιμήκυνσης δεν άλλαξε την σχέση χρέους προς ΑΕΠ.
Για τους οίκους αξιολόγησης  η σχέση χρέους προς ΑΕΠ είναι βασικός δείκτης στην μεθοδολογία που χρησιμοποιούν στα μοντέλα αναβάθμισης ή υποβάθμισης μιας οικονομίας.
2)Το πολιτικό ρίσκο εσχάτως έχει αυξηθεί στην Ελλάδα και στις αναλύσεις – αξιολογήσεις των Fitch και Moody’s το αργότερο 10 Αυγούστου και 21 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα αυτό θα καταγραφεί ως αρνητικός παράγοντας.
H αναβάθμιση από την Fitch θα είναι 1 κλίμακα σε Β+ και η αναβάθμιση από την Moody's θα είναι στην κατηγορία Β2.

3)Οι τράπεζες, τα capital controls και τα 92 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα θολώνουν την επενδυτική ορατότητα στην Ελλάδα και στην οικονομία.
Για τους λόγους αυτούς το σχέδιο της επιθετικής αναβάθμισης ακυρώθηκε και οι ξένοι οίκοι υιοθέτησαν συντηρητικές παραδοχές και μεθοδολογίες.
Πλέον ο στόχος για την κλίμακα ΒΒ- δηλαδή την κατηγορία μη επενδυτικά ομόλογα ή junk bond μετατίθεται για το 2019 και ο στόχος για επενδυτική βαθμίδα investment grade μετατίθεται για το 2020.
Αυτή η καθυστέρηση στην επιθετική αναβάθμιση της Ελλάδος έχει να κάνει και με την ύπαρξη του cash buffer γιατί μπορεί να ερμηνεύεται η παρουσία του ως μηχανισμός εξασφάλισης αλλά από την άλλη θεωρείται ως αδυναμία καθώς η Ελλάδα πρέπει να δανείζεται μόνο από τις αγορές.
Ποιες είναι οι παρενέργειες από την συντηρητική αναβάθμιση της Ελλάδος;
Α)Η βελτίωση στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων θα είναι επίσης σταδιακή.
Β)Η έξοδος της Ελλάδος στις αγορές δεν θα πραγματοποιηθεί με το βέλτιστο επιτόκιο
Γ)Η έξοδος των τραπεζών στις αγορές δεν θα πραγματοποιηθεί με το βέλτιστο επιτόκιο.
Δ)Στο χρηματιστήριο τα εφόδια της ανάκαμψης ατονούν.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS