Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα 49 χιλ. ευρώ σε επτά φυσικά πρόσωπα για το ενημερωτικό της ΑΜΚ της Μοχλός

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα 49 χιλ. ευρώ σε επτά φυσικά πρόσωπα για το ενημερωτικό της ΑΜΚ της Μοχλός
Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα 49 χιλ. ευρώ σε επτά φυσικά πρόσωπα για το ενημερωτικό της ΑΜΚ της Μοχλός
Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 49.000  ευρώ σε επτά φυσικά πρόσωπα για παράβαση του άρθρου 5 του π.δ. 348/1985, αναφορικά με τη μη ορθή πληροφόρηση των επενδυτών σε ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. αναφορικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας το 2001 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 823η/3.7.2018 συνεδρίασή του.

Συγκεκριμένα, επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ύψους:
-10.000 ευρώ στην την κα Μαρία Σβώλη του Γεωργίου
-10.000 ευρώ  στον κ. Γεώργιο Στέγγο του Κωνσταντίνου.
-10.000 ευρώ  στην κα Στυλιανή Στέγγου του Κωνσταντίνου.
-10.000 ευρώ  στον κ. Παναγιώτη Καζαντζή του Νικολάου
-3.000 ευρώ  στον κ. Ιωάννη Δεληκανάκη του Αναστασίου
-3.000 ευρώ  στον κ. Κωνσταντίνο Λυρίγκο του Δημητρίου
-3.000 ευρώ  στον κ. Αλέξανδρο Παπαϊωάννου του Δημητρίου

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS