Οι δύο εξ Αμερικής τι θέλουν στην Εθνική τράπεζα; - Ο Β. Κατσικιώτης και ο Λ. Λέκκας

Οι δύο εξ Αμερικής τι θέλουν στην Εθνική τράπεζα; - Ο Β. Κατσικιώτης και ο Λ. Λέκκας
Ως προς τον Λέκκα η μόνη ένσταση μας είναι ότι θα αφήσει τις υψηλές απολαβές στο εξωτερικό για να έρθει για 185 χιλιάδες ευρώ καθαρά για την θέση του CEO της Εθνικής;
Στην ομάδα των 10 υποψηφίων για την θέση του CEO της Εθνικής τράπεζας – των 10 υποψηφίων που πέρασαν από συνέντευξη – φιγουράρουν και δύο έλληνες εξ Αμερικής.  
Ο ένας είναι ο Βασίλης Κατσικιώτης ο οποίος είχε προταθεί για την θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ο άλλος ο Λίνος Λέκκας εκ των βασικών στελεχών της Citigroup στο παρελθόν.
Να τονιστεί ότι ο Κατσικιώτης ενώ είχε επιλεγεί για την θέση του CEO στο ΤΧΣ τελικώς αποσύρθηκε από την διαδικασία με την επιστολή που είχε στείλει τότε…ότι δεν τηρήθηκαν πολλές διαδικασίες.
Ως προς τον Λέκκα η μόνη ένσταση μας είναι ότι θα αφήσει τις υψηλές απολαβές στο εξωτερικό για να έρθει για 185 χιλιάδες ευρώ καθαρά για την θέση του CEO της Εθνικής;

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS