Μύλοι Λούλη: Στις 16/7 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου 0,06 ευρώ ανά μετοχή

Μύλοι Λούλη: Στις 16/7 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου 0,06 ευρώ ανά μετοχή
Μύλοι Λούλη: Στις 16/7 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου 0,06 ευρώ ανά μετοχή
Στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χ.Α., η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. γνωστοποιεί την συμπλήρωση του οικονομικού ημερολογίου αναφορικά με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14ης Ιουνίου 2018 για την επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους συνολικού ποσού 1.027.216,80 Ευρώ, ήτοι ποσού 0,06 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας.
09.07.2018:Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος για την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,06 ανά μετοχή.
10.07.2018: Ημερομηνία Καταγραφής Δικαιούχων για την επιστροφή κεφαλαίου
16.07.2018: Ημερομηνία έναρξης της καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS