Πώς θα μπορούσε να επιστρέψει το ενδιαφέρον των αγοραστών στο X.A;

Πώς θα μπορούσε να επιστρέψει το ενδιαφέρον των αγοραστών στο X.A;
Νίκος Σακαρέλης - αναλυτής της Wealth Fund Services
Πώς θα μπορούσε να επιστρέψει το ενδιαφέρον των αγοραστών στο X.A;

H Αγορά έχει επιστρέψει στα προηγούμενα χαμηλά έτους, έστω και με χαμηλούς όγκους συναλλαγών.
Παρά την επιτυχία των Τραπεζών στα "τεστ αντοχής" τον Μάιο, αλλά και την πολύ βελτιωμένη εικόνα των Ελληνικών ομολόγων, η εικόνα στο ταμπλώ παραμένει αδύναμη. Οι αφορμές αρκετές, από διάλυση του Κυβερνητικού Συνασπισμού, μέχρι φήμες για εταιρείες που είναι στο στόχαστρο funds για "short selling", αλλά η ουσία παραμένει η ίδια: η έλλειψη αγοραστών.

Πώς θα μπορούσε να επιστρέψει το ενδιαφέρον των αγοραστών στο X.A. με την προϋπόθεση να μην διαταραχθεί το κλίμα στις Διεθνείς Αγορές;

Αναθεώρηση τιμών - στόχων λόγω μείωσης κινδύνου Χώρας. Με τη βελτίωση των αποδόσεων των Κυβερνητικών ομολόγων, οι εύλογες αξίες των μετοχών αναπροσαρμόζονται ανοδικά. Ένα μπαράζ θετικών εκθέσεων από Ξένους Οίκους, που θα αναπροσαρμόζουν τον κίνδυνο Χώρας στις εταιρείες που παρακολουθούν θα βοηθούσε αρκετά.

Οι Ελληνικές Τράπεζες να βρεθούν εντός των στόχων των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το θέμα του "waiver" είναι μεν σημαντικό, πιο σημαντικό όμως είναι η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Η επίτευξη των στόχων θα ενδυναμώσει την αξιοπιστία των Ξένων Επενδυτών προς τα business plans των Εγχώριων Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Η εταιρική κερδοφορία β τριμήνου των εισηγμένων: Θα είναι θετικό να συνεχιστεί η τάση που εμφανίστηκε στο α΄ τρίμηνο. Οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την κερδοφορία θα είναι οι τιμές του αυξημένου Πετρελαίου, η άνοδος του Δολαρίου και οι τιμές των Εμπορευμάτων.

Πορεία Οικονομίας – Τουρισμού: Το νέο ρεκόρ που αναμένεται φέτος στον Τουρισμό και η γενικότερη πορεία της Οικονομίας (πορεία εσόδων από φορολογικές δηλώσεις κ.λ.π.) θα βοηθούσε τα θεμελιώδη της Ελληνικής Οικονομίας.

Αποκρατικοποιήσεις: Η πορεία του διαγωνισμού για την εκχώρηση του ποσοστού στα Ελληνικά Πετρέλαια, αλλά και η πώληση των Λιγνιτικών Μονάδων της ΔΕΗ, πέρα από το άμεσο ενδιαφέρον που θα έχει για τις εισηγμένες, θα δείξει και το όποιο ενδιαφέρον των Ξένων για επενδύσεις σε Ελληνικές εισηγμένες.

Η επιδείνωση του διεθνούς κλίματος λόγω Εμπορικών πολέμων, η πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα και η μη επίτευξη των στόχων στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, είναι παράγοντες που θα αποτελέσουν τροχοπέδη στη βελτίωση του κλίματος στο Χ.Α.

Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης εμφανίζει στηρίξεις στις 735 μονάδες και 710 μονάδες, ενώ για τη διάσπαση των 780 μονάδων θα απαιτηθεί αύξηση του όγκου συναλλαγών ώστε να επιχειρηθεί η προσέγγιση των 800 μονάδων.


Δ.Ν.

BREAKING NEWS