Σε νέες κατηγορίες επώνυμων προϊόντων επεκτείνει τις δραστηριότητές της η Κρέτα Φαρμ

Σε νέες κατηγορίες επώνυμων προϊόντων επεκτείνει τις δραστηριότητές της η Κρέτα Φαρμ
Πρόβλημα τα χαμηλά ίδια κεφάλαια και τα υψηλά δανειακά βάρη
Σε νέες κατηγορίες επώνυμων προϊόντων επεκτείνει τις δραστηριότητές της η Κρέτα Φαρμ

Σε νέες κατηγορίες επώνυμων προϊόντων επεκτείνει τις δραστηριότητές της η βιομηχανία αλλαντικών και άλλων προϊόντων κρέατος Κρέτα Φαρμ, αξιοποιώντας την ευρεία απήχηση του εμπορικού της σήματος «Εν Ελλάδι», που οδήγησε το 2017 σε αύξηση των πωλήσεών της και σε καταγραφή θετικών αποτελεσμάτων προ φόρων και μετά φόρων.

 • Η επιχείρηση, που πέρυσι παρουσίασε στην αγορά νωπό χοιρινό κρέας με το σήμα «Εν Ελλάδι» και έκανε τα πρώτα δοκιμαστικά της βήματα στην αγορά προϊόντων ζύμης, παράγοντας πίτες,
 • ετοιμάζεται να εισέλθει στην αγορά των ψητοπωλείων, προτείνοντας γύρο με το δημοφιλές σήμα της και με 100% ελληνικό κρέας των χοιροτροφικών μονάδων που διαθέτει.
 • Συγχρόνως, θα διαθέτει πίτες ταψιού και σφολιάτες με ζύμη και με γέμιση «Εν Ελλάδι», εστιάζοντας στην αγορά HO.RE.CA., καθώς και σαλάτες και σάλτσες.
 • Προγραμματίζει, ακόμη, την κυκλοφορία νέων προϊόντων αλλαντικών και νωπού κρέατος, όπως προϊόντα γαλοπούλας και κοτόπουλου και σαλάμι αέρος.
Ενθαρρυμένη από τη διεύρυνση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά αλλαντικών και κρέατος το 2017 και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της τον περασμένο Μάρτιο, η κρητική βιομηχανία δηλώνει αισιόδοξη για τις προοπτικές της, αν και η χρηματοοικονομική της θέση δεν μπορεί ακόμη να χαρακτηριστεί έστω καν ικανοποιητική, δεδομένων των χαμηλών ιδίων κεφαλαίων της και των υψηλών δανειακών της βαρών.

Μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα καθαρά αποτελέσματα των μετόχων της εταιρείας ήταν κέρδη 0,55 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 4,82 εκατ. ευρώ το 2016 (+5,36 εκατ. περίπου ευρώ). Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 5,44 εκατ. ευρώ.
 • Τα αποτελέσματα αυτά είναι επιβαρημένα με αποσβέσεις 5,375 εκατ. ευρώ (4,34 εκατ. ευρώ το 2016) και καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 7,59 εκατ. ευρώ (8,26 εκατ. ευρώ το 2016).
 • Οι ταμειακές ροές του ομίλου από τις λειτουργικές του δραστηριότητες παρουσίασαν αύξηση, από τα 4,42 εκατ. ευρώ το 2016, σε 11,59 εκατ. ευρώ το 2017.
Τραπεζικές υποχρεώσεις 106,88 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 64,6% μακροπρόθεσμης διάρκειας και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 5,2% (-5,90 εκατ. ευρώ). Είχε λογιστικοποιήσει μέρος των όρων της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού του, στην οποία κατέληξε με τις 4 τράπεζες και τις θυγατρικές τους εταιρείες factoring και leasing τον περασμένο Μάρτιο, επιτυγχάνοντας μείωση επιτοκίων και χρονική μετάθεση πληρωμών, όπως προέβλεπε προκαταρκτική συμφωνία που είχε συναφθεί τον περασμένο Δεκέμβριο και αφορούσε την υποβοήθηση της επιχείρησης στην κάλυψη των ζημιών που της είχε προκαλέσει η κατάρρευση της αλυσίδας «Μαρινόπουλος».
 • Εμφάνιζε έντονα αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (46,85 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 24,19 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (71,04 εκατ. ευρώ).
 • Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στα 0,27 εκατ. ευρώ, από 0,77 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016.
Οι συνολικές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 147,98 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 0,9% (-1,36 εκατ. ευρώ). Ως τις 31.12.2017 είχε εκταμιεύσει 10 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, βάσει συμφωνίας χρηματοδότησής του με 15 εκατ. ευρώ για έργα Research & Innovation και επέκταση στη διεθνή αγορά.
 • Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 14,46 εκατ. ευρώ και ήταν ύψους 8,71 εκατ. ευρώ μόνο, έναντι 8,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ίσα προς το 5,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (5,2% έναν χρόνο νωρίτερα).
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • @0,6200 ευρώ και -0,96% την Παρασκευή με 5700 τμχ.
 • Κεφαλαιοποίηαη: 18,28 εκατ. ευρώ
ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 0,584 0,628 3,33
30 ημερών 0,584 0,738 -12,68
3 μηνών 0,584 0,800 -17,11
6 μηνών 0,584 0,840 -24,39
12 μηνών 0,501 0,840 0,16
http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.

BREAKING NEWS