Χ.Α: Σχόλια, tips, παρατηρήσεις, αναλύσεις και επισημάνσεις (8/7)

Χ.Α: Σχόλια, tips, παρατηρήσεις, αναλύσεις και επισημάνσεις (8/7)
Στην 25η θέση της κατάταξης των αποτιμήσεων στο Χ.Α. η ΔΕΗ (!)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Με χαμηλό – υψηλό 2018 στα 6,6000 και 8,8800 αντίστοιχα ξεκινά αύριο από τα 6,9500 ευρώ. ‘Εχει ήδη δύο σερί θετικά πρόσημα (+1,5% και +1,76%). Αποτιμάται σε 2,38 δισ. ευρώ σε απόσταση 550 εκατ. από την ΑΛΦΑ. Στο -9,74% το 2018 με μέσο όρο 7,8800 ευρώ. Στην 6η θέση της κατάταξης των αποτιμήσεων στο Χ.Α.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 
Με χαμηλό – υψηλό 2018 στα 2,2820 και 3,9340 αντίστοιχα ξεκινά αύριο από τα 2,7500 ευρώ. Αποτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ σε απόσταση 1,75 δισ. από την ΑΛΦΑ. Στο -20,29% το 2018 με μέσο όρο 3,2000 ευρώ. Στην 12η θέση της κατάταξης των αποτιμήσεων στο Χ.Α.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:
 Αντέδρασε την Παρασκευή από τα 8,2900 για να ολοκληρώσει στα 8,4000 ευρώ με άνοδο 1,20%. Στο -9,19% το 2018 με μέσο όρο 9,4600 ευρώ. Με χαμηλό – υψηλό 2018 στα 8,2200 και 10,7600. Αποτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ σε απόσταση 0,55 δισ. από τον ΤΙΤΑΝΑ. Στην 13η θέση της κατάταξης των αποτιμήσεων στο Χ.Α.

Η ΕΚΘΕΣΗ της ΑΧΙΑ για την ΑΡΑΙΓ: Η Axia σε έκθεσή της με ημερομηνία 5 Ιουλίου, ξεκινά την κάλυχη της μετοχής με τιμή στόχο τα 10,0000 ευρώ. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της η Aegean είναι μια αεροπορική εταιρεία πλήρους υπηρεσίας, που συμμετέχει αποκλειστικά σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αεροπορικές αγορές της ΕΕ, την Ελλάδα. Η Aegean είναι ηγετική δύναμη σε μια αγορά που αναπτύσσεται με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 9,5% τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψηλό ρυθμό, λόγω της τουριστικής ζήτησης και της μακροοικονομικής βελτίωσης.

Coca Cola HBC: Ο Όμιλος θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου την Πέμπτης, 9 Αυγούστου πριν από την έναρξη.
 • Loulis Mills: Η εταιρεία θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου € 0,06 στις 9 Ιουλίου.
 • Παπουτσάνης: Η εταιρεία θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου € 0,01 ανά μετοχή στις 10 Σεπτεμβρίου.
 • Κανάκης: Κι αυτή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου 0,2800 ευρώ στις 11 Ιουλίου.
ΔΕΗ: Με κ/φση κυριολεκτικά της πλάκας στα 447,8 εκατ. ευρώ (συν φυσικά το 1 δισ. του ΑΔΜΗΕ), στην 25η θέση της κατάταξης των αποτιμήσεων στο Χ.Α.  Στο -7,21% το 2018 με μέσο όρο 2,4700 ευρώ. Με χαμηλό – υψηλό 2018 στα 1,8030 και 3,3500 ευρώ. Απέχει από το υψηλό έτους 73,5%.

PROFILE: Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου τη χρονική περίοδο 2005-2017, δηλαδή στο διάστημα δεκατριών ετών, ήταν ύψους 152,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη 34,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 22,8% των πωλήσεων και το 9,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου.
 • Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη της τάξεως των 12,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,2% των πωλήσεων.
 • Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους που αναλογεί στη μητρική εταιρεία ήταν κέρδη 9,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου.
 • Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα δεκατρία αυτά χρόνια ήταν ύψους 32,2 εκατ. ευρώ.
Wood – ΕΚΘΕΣΗ: ‘Εχει αναβαθμίσει την σύσταση της Πειραιώς σε (αγορά) από (διακράτηση), καθώς πιστεύει ότι είναι πιθανό να αποφύγει ένα dilution. Η νέα τιμή στόχος για τη Eurobank στα 1,4000 ευρώ, από 1,2000 ευρώ προηγουμένως, για την Alpha Bank διατηρείται στα 2,7000 ευρώ, για την Εθνική μειώνεται στα 0,3800 από 0,4000 ευρώ, ενώ ο στόχος για την Τράπεζα Πειραιώς αυξάνεται στα 4,1000 από 3,3000 ευρώ.
 • Η θετική άποψη για τις τράπεζες είναι ως επί το πλείστον αποτέλεσμα αποτιμήσεων.
 • Εκτιμάται ότι οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να αποφύγουν τις αυξήσεις κεφαλαίου και να σημειώσουν re-rating στους δείκτες P/TBV στο 0,5-0,6
 • ΚΑΤΙ, που συνεπάγεται χαμηλό μεν αλλά  βιώσιμο ROTE (αποδοτικότητα των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων) της τάξης του 5%-6%, με κόστος ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 11%.
Alpha Finance- ΕΚΘΕΣΗ: Σε χαμηλότερα επίπεδα έχει αναπροσαρμόσει τις τιμές-στόχους για Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική, ενώ ανέβασε τον πήχη για τη Eurobank σε έκθεσή της για τον κλάδο στην οποία δηλώνει ότι παραμένει «ουδέτερη».
 • Ειδικότερα, ο νέος στόχος για τη Eurobank διαμορφώνεται στα 1,0500 από 1,0100 ευρώ, ενώ για την Εθνική η νέα τιμή-στόχος είναι στα 0,3400 από 0,4000 ευρώ.
 • Στα 3,5000 από 4,3800 ευρώ θέτει η χρηματιστηριακή για τον τίτλο της Τράπεζας Πειραιώς.
 •  Οι χαμηλότερες τιμές-στόχοι αντανακλούν τις υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων και τις εκτιμήσεις για χαμηλότερα κέρδη,
 • ενώ για τη Eurobank η αύξηση της τιμής αντανακλά την εκτίμηση της χρηματιστηριακής για υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων μακροπρόθεσμα.
http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.

BREAKING NEWS