Τα επώδυνα συμπεράσματα

Τα επώδυνα συμπεράσματα
Βλέποντας μπροστά δεν υπάρχουν ουσιώδεις καταλύτες που θα μπορούσαν να ξεκολλήσουν από τον βούρκο των 750-800 μονάδων το ελληνικό χρηματιστήριο.
1)Το ελληνικό χρηματιστήριο άπαξ και εξάντλησε όλες τις πηγές κινήτρων είδε τα υψηλά έτους τον Φεβρουάριο του 2018 στις 884 μονάδες.
2)Μόνη περίπτωση το ελληνικό χρηματιστήριο να ξεπεράσει αυτά τα υψηλά είναι εκλογές εντός του 2018 σενάριο που δεν είναι πιθανό.
3)Η παροχολογία της κυβέρνησης έχει δύο διαστάσεις, δεν θα αρέσει στις αγορές γιατί θα μεταφραστεί ως απόκλιση από την πολιτική μεταρρυθμίσεων αλλά ταυτόχρονα η πιθανότητα να κλείσει η ψαλίδα με την πρώτη ΝΔ αυξάνει το όφελος που μπορεί να φέρουν στο χρηματιστήριο οι εκλογές και η νίκη της ΝΔ.
4)Στα ομόλογα όπου η βελτίωση είναι λογική και εξηγήσιμη άπαξ και δεν υπάρχει κίνδυνος αθέτησης πληρωμών μεσοβραχυχρόνια στο ελληνικό χρέος…για το ορατό μέλλον δεν θα δούμε άλλη ουσιαστική βελτίωση.
5)Βλέποντας μπροστά δεν υπάρχουν ουσιώδεις καταλύτες που θα μπορούσαν να ξεκολλήσουν από τον βούρκο των 750-800 μονάδων το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο μόνος καταλύτης θα ήταν οι εκλογές που παρά το θνησιγενές κυβερνητικό σχήμα θα προσπαθήσουν να μείνουν όσο το δυνατό περισσότερο στην εξουσία οπότε θα εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια.
Οπότε εκλογές το 2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS