Στις 16 Ιουλίου συνεδριάζει το ΤΧΣ για να εγκρίνει τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής που σχεδόν κλείδωσε

Στις 16 Ιουλίου συνεδριάζει το ΤΧΣ για να εγκρίνει τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής που σχεδόν κλείδωσε
Υπάρχει μια ευρύτερη σύμπλευση βασικών παραγόντων και βασικού μετόχου για τον ποιον θέλουν για CEO στην Εθνική τράπεζα.
Στις 16 Ιουλίου 2018 συνεδριάζουν Εκτελεστική Επιτροπή και Γενικό Συμβούλιο στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με βασικό αντικείμενο να επικυρώσει την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής για τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο.  
Με βάση πολύ έγκυρες πληροφορίες το πρόσωπο το οποίο προτείνεται για την θέση του διευθύνοντος συμβούλου έχει σχεδόν κλειδώσει…ωστόσο ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία αξιολόγησης.
Ποια είναι η διαδικασία.
Τα 5 μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης θα συντάξουν 5 διαφορετικές εκθέσεις – προτάσεις για τον ποιον από τους δύο υποψηφίους προκρίνουν.
Την Παρασκευή 13 Ιουλίου συνεδριάζει το nomination committee και ίσως και το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής για να αποφασίσουν ποιον από τους δύο υποψηφίους θα προτείνουν.
Την Δευτέρα 16 Ιουλίου συνεδριάζει το ΤΧΣ για να αξιολογήσει και επικυρώσει την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής τράπεζας.
Με βάση πληροφορίες του bankingnews ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής τράπεζας έχει αρχίσει και ξεκαθαρίζει ποιος θα είναι.
Υπάρχει μια ευρύτερη σύμπλευση βασικών παραγόντων και βασικού μετόχου για τον ποιον θέλουν για CEO στην Εθνική τράπεζα.

Υποσημείωση

Με όρους σημειολογίας θα λέγαμε ότι σε ποσοστό 90% έχει κλειδώσει ο νέος διευθύνων σύμβουλος αλλά επειδή η διαδικασία είναι ακόμη ανοικτή έως την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS