Ο πτυχιούχος πανεπιστημίου μπορεί να βρει πιο εύκολα δουλειά σε σχέση με τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης

Ο πτυχιούχος πανεπιστημίου μπορεί να βρει πιο εύκολα δουλειά σε σχέση με τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης
Έρευνα του ΙΟΒΕ
Το πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης δεν εξασφαλίζει απαραίτητα εργασία αλλά απομακρύνει κάποιον από την ανεργία  σε σχέση με τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης.
Την περίοδο οικονομικής κρίσης οι απόφοιτοι  λυκείου επλήγησαν περισσότερο από  την ανεργία  αφού ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε σε 394.500 το 2017 έναντι 165.500 το 2009.  
Οι  απόφοιτοι ανώτερης εκπαίδευσης έφθασαν σε 124.400  τα 2017 έναντι 55.500 το 2009.
Η ανεργία έπληξε και τους πτυχιούχους της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς αυξήθηκαν σε 260.900 τα 2017 έναντι 94.000  το 2009.
Ο κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος που επιμελήθηκε τα στοιχεία της έρευνας υποστήριξε ότι πριν την κρίση οι απόφοιτοι των Πανεπιστήμιων είχαν εστιάσει την επαγγελματική τους  ενασχόληση  στον τομέα της εκπαίδευσης και στον Δημόσιο Τομέα, ενώ  με την εκδήλωση της δημοσιονομικής κρίση έκλεισε η προοπτική αυτή καθώς το Δημόσιο περιόρισε δραστικά τις προσλήψεις προσωπικού.
Οι πτυχιούχοι που διέθεταν μεταπτυχιακά επέλεξαν  να φύγουν από την Ελλάδα προς αναζήτηση εργασία σε χώρες του εξωτερικού δημιουργώντας μια νέα τάση  μεταξύ των πτυχιούχων αποκαλώντας brain drain.  
Πάντως στη μελέτη καταγράφεται ότι ένας απόφοιτος πανεπιστημίου έχει περισσότερες πιθανότητες εύρεσης εργασίας έναντι των ΤΕΙ σε ποσοστό μόλις 7,5% όταν ο εργοδότης είναι το Δημόσιο ενώ στο ιδιωτικό τομέα  οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων έχουν υψηλότερες πιθανότητες να βρουν δουλειά σε  ποσοστό 21,7%.
Το μερίδιο των πτυχιούχων στο σύνολο της απασχόλησης αυξήθηκε κατά  10  ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθες το 30,9%  το 2017 έναντι 21,4% το 2009.
Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών ενισχύθηκαν κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες φθάνοντας στο 4,8% από 0,7% του 2009.  Οι απόφοιτοι λυκείου είχαν λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης και το ποσοστό τους μειώθηκε στο 31,7% στα τέλη του 2017 έναντι 34,7% που ήταν το 2009.
Παρά την αύξηση των ανέργων  πτυχιούχων μετά την έναρξη της  κρίσης, τα ποσοστά ανεργίας, αν και υπερ διπλασιάστηκαν από το 7% στο 17% το 2017, παραμένουν τα χαμηλότερα επίπεδα  μεταξύ των επιπέδων εκπαίδευσης λόγω και της φυγής πολλών και στο εξωτερικό. Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι πιο εύκολη στα άτομα με μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές καθώς το ποσοστό ανεργίας  έχει διαμορφωθεί στο 10%  περίπου το 20017 έναντι 7% το 2009.  
Ο βαθμός συνάφειας της εκπαίδευσης με την εργασία που εκτελούν οι απασχολούμενοι μέσης εκπαίδευσης κατατάσσει την Ελλάδα στην  25η θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρότι οι απόφοιτοι της μέσης εκπαίδευσης μέσης τεχνικής επαγγελματικής  εκπαίδευσης στην Ελλάδα δηλώνουν μεγαλύτερη συνάφεια από τους αποφοίτους  μέσης γενικής  εκπαίδευσης στο Λύκειο.
Ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ κ. Νίκος  Βέττας διαπίστωσε ότι το παραγωγικό μοντέλο ικανοποιείται με χαμηλότερης εκπαίδευσης ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και πιο εξωστρεφείς, θα πρέπει η ανώτατη εκπαίδευση να διαθέτει μεγαλύτερη εξειδίκευση.
Πάντως ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ διαπιστώνει έλλειμμα ανάμεσα στην εκπαίδευση σε σχέση με τις ανάγκες της παραγωγικής οικονομίας.
Ο κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος τόνισε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν συνδέεται με την αγορά  εργασίας και υπογράμμισε ότι πρέπει να δημιουργηθούν επαγγελματικές σχολές που να συνδέονται με την παραγωγική οικονομία.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο γυναικείος πληθυσμός εμφανίζει περισσότερα τυπικά  προσόντα σε σχέση με τον ανδρικό πληθυσμό καθώς οι γυναίκες με πτυχίο ξεπέρασαν το 1,1 εκατομμύριο το 2017 και 112.100 εμφανίζουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό ενώ οι άνδρες έφθαναν το 1 εκατομμύριο το 2017.  

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS