ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1% στον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Μάιο 2018

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1% στον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Μάιο 2018
Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2017, παρουσίασε βελτίωση κατά 0,2%
Αύξηση 1% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Μαΐου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2017,  έναντι ανόδου 6,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Παράλληλα, ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2017, παρουσίασε βελτίωση κατά 0,2%.
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαΐου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,5%.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,2% της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2017, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

* Κατά 1,7% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών.

2. Από τη μείωση:

* Κατά 1,2% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων.
* Κατά 4,3% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.
* Κατά 2,2% του Δείκτη Παροχής Νερού.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS