Κομισιόν: Ανά τρίμηνο οι έλεγχοι στην Ελλάδα - Κάθε θετική έκθεση θα ενεργοποιεί μέτρα ελάφρυνσης χρέους

Κομισιόν: Ανά τρίμηνο οι έλεγχοι στην Ελλάδα - Κάθε θετική έκθεση θα ενεργοποιεί μέτρα ελάφρυνσης χρέους
Είναι σημαντικό η Ελλάδα να συνεχίσει τις συνετές δημοσιονομικές και μακροοικονομικές πολιτικές, αναφέρει η Κομισιόν
Την ενεργοποίηση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα με σκοπό να υποστηριχθεί η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), ενέκρινε σήμερα, 11 Ιουλίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στις 20 Αυγούστου, η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα σταθερότητας του ESM, διασφαλίζοντας τη θέση της στον πυρήνα της ζώνης του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σπουδαίο αυτό επίτευγμα είναι αποτέλεσμα των θυσιών του ελληνικού λαού, της προσήλωσης της Ελλάδας στις μεταρρυθμίσεις και της αλληλεγγύης των Ευρωπαίων εταίρων της.
Η σημερινή απόφαση της Επιτροπής για την ενεργοποίηση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 (μέρος του αποκαλούμενου «δίπτυχου») διευκολύνει την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα, αξιοποιώντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί.
Θα στηρίξει την ολοκλήρωση, την υλοποίηση και τη συνέχιση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι ελληνικές αρχές.
Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των αγορών και, συνεπώς, να ενισχυθεί η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, ιδίως κατά την αμέσως μετά το πρόγραμμα περίοδο.
Ο κ. V. Drombrovskis, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Από τις 20 Αυγούστου, η Ελλάδα θα βασίζεται στις δικές της δυνάμεις.
Είναι σημαντικό η Ελλάδα να συνεχίσει τις συνετές δημοσιονομικές και μακροοικονομικές πολιτικές, καθώς και την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί.
Η ενισχυμένη εποπτεία έχει σκοπό να βοηθήσει την Ελλάδα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των αγορών, των επενδυτών, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών, που επιθυμούν σταθερότητα και προβλεψιμότητα.
Αυτός είναι ο προσφορότερος τρόπος προσέλκυσης περισσότερων επενδύσεων και διασφάλισης μίας βιώσιμης ανάπτυξης, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο και τις κοινωνικές συνθήκες για τους Έλληνες πολίτες»
Ο κ. P. Moscovici, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε τα εξής: «Ο ελληνικός λαός προσδοκά ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να συμμετέχει και να είναι προσηλωμένη στη στήριξη της χώρας του.
Η σημερινή απόφαση αφορά ακριβώς αυτό.
Η ενισχυμένη εποπτεία δεν είναι ένα τέταρτο πρόγραμμα.
Δεν συνεπάγεται νέες δεσμεύσεις ή προϋποθέσεις.
Πρόκειται για ένα πλαίσιο με στόχο τη στήριξη της ολοκλήρωσης και της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό;
Επειδή η ανάκαμψη της Ελλάδας δεν αποτελεί στιγμιαίο γεγονός, αλλά συνεχή διαδικασία.»
Η απόφαση έπεται της συμφωνίας στην οποία κατέληξε η Ευρωομάδα στις 22 Ιουνίου, η οποία επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα υλοποίησε όλες τις προαπαιτούμενες δράσεις στο πλαίσιο της τέταρτης και τελικής αξιολόγησης του προγράμματος, και αποφασίστηκε μια ισχυρή δέσμη μέτρων για το χρέος, που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να βασιστεί και πάλι στις δικές της δυνάμεις χωρίς χρηματοδοτική συνδρομή από τους εταίρους.
Στο πλαίσιο της συνολικής συμφωνίας στην οποία κατέληξε η Ευρωομάδα, οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να ολοκληρώσουν τις βασικές μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος.
Ανέλαβαν επίσης συγκεκριμένες δεσμεύσεις πολιτικής για να ολοκληρώσουν μια σειρά βασικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει και συμφώνησαν να ενεργοποιηθεί το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας.
Η ενισχυμένη εποπτεία είναι ένα στιβαρό μεταπρογραμματικό πλαίσιο εποπτείας, που θα καταστήσει δυνατή τη στενή παρακολούθηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης στην Ελλάδα, καθώς και της εξέλιξής της.
Η ενεργοποίησή της κρίθηκε σκόπιμη λόγω του παρατεταμένου χαρακτήρα της κρίσης που αντιμετώπισε η Ελλάδα, της κατάστασης του χρέους της χώρας, της ανάγκης να συνεχιστεί η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν σε βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη, και λοιπών αδυναμιών.
Η ενισχυμένη εποπτεία θα διευκολύνει την επιστροφή της Ελλάδας στην κανονικότητα, όπου θα θέτει τους δικούς της στόχους πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα προβλέπει συνετή πολιτική πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα του προγράμματος.
Όσον αφορά τη συμφωνία της Ευρωομάδας, αυτή η πολιτική αναμένεται να διατηρήσει τους στόχους των βασικών μεταρρυθμίσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του ESM.
Δεν συνεπάγεται νέες μεταρρυθμίσεις ή δεσμεύσεις και, ως εκ τούτου, σηματοδοτεί σαφώς το τέλος των πολυετών προγραμμάτων χρηματοδοτικής στήριξης.
Το πλαίσιο αυτό προβλέπει τριμηνιαίες αξιολογήσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό των κινδύνων, ώστε να μπορούν να λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση τους σε πρώιμο στάδιο.
Η Επιτροπή θα εκδίδει τριμηνιαίες εκθέσεις αξιολόγησης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ελληνικό Κοινοβούλιο και την Ευρωομάδα/Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, όπως προβλέπεται στον σχετικό κανονισμό.
Η ενεργοποίηση των μέτρων για το χρέος, η οποία θα εξαρτάται από την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών και η οποία συμφωνήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Ευρωομάδας της 22ας Ιουνίου, θα βασίζεται στις θετικές εκθέσεις που θα συντάσσονται στο πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας.
Η σημερινή απόφαση προβλέπει επίσης ότι η Επιτροπή θα αναλάβει την ενισχυμένη εποπτεία σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, ενδεχομένως, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Θα συμμετέχει επίσης και ο ESM.
Ταυτόχρονα, από τη λήξη του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας στις 20 Αυγούστου, η Ελλάδα θα ενσωματωθεί πλήρως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής.
Οι συνέργειες μεταξύ της ενισχυμένης εποπτείας και των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα μεγιστοποιηθούν προκειμένου να αποφευχθεί ο περιττός φόρτος εργασίας για τη διοίκηση και να διασφαλιστεί η συνοχή.

Τι ανέφερε νωρίτερα το www.bankingnews.gr:

Ποιοι οι «όροι» του ενισχυμένου μεταμνημονικού Προγράμματος εποπτείας που ανακοινώνονται 11/7 από Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοινώνονται σήμερα 11 Ιουλίου 2018 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι όροι του μεταμνημονιακού προγράμματος εποπτείας και η ακριβής διαδικασία παρακολούθησης των μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να «παραδίδει» ανά τακτικά χρονικά διάστημα η Αθήνα εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους της (κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα 9 ANFA’s SMP’s).
Το μεταμνημονιακό πλαίσιο επιτήρησης θα ανανεώνεται κάθε έξι μήνες, έως και το 2022, που θα διαρκέσει το νέο πρόγραμμα ενώ  αποστολές της Ε.Ε. του ESM, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ κάθε τρεις μήνες θα θέτουν στο «μικροσκόπιο» τα μεγέθη, τις προοπτικές και τα πρωτογενή πλεονάσματα της ελληνικής οικονομίας υπό τη δέσμευση του 3,5% που έχει αναλάβει η Ελλάδα.
Είναι γεγονός ότι ο έλεγχος θα παραμείνει ασφυκτικός σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που εξήλθαν από τα Μνημόνια (Κύπρος, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία) ενώ βαρύτητα θα δοθεί από τους θεσμούς στη «ρήτρα» μη αναστροφής των μνημονιακών μεταρρυθμίσεων και στην υλοποίησης των πρόσθετων όρων της συμφωνίας.
Τα μέτρα μείωσης των συντάξεων και του αφορολογήτου ορίου που έχουν νομοθετηθεί θα αποτυπώνονται στην επικαιροποίηση του Μνημονίου, όχι όμως και στην απόφαση της Κομισιόν για την ενισχυμένη εποπτεία, δίνοντας στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να συνεχίσει το «παιχνίδι» των εντυπώσεων με τις συντάξεις.
Στις «νέες» δεσμεύσεις ξεχωρίζει η πώληση μεριδίων που διατηρεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις συστημικές τράπεζες, η μείωση των «κόκκινων» δανείων, η υποχρέωση αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε δύο δόσεις, μία το 2019 και μία το 2020, προκειμένου να υπάρξει πλήρης εξίσωση με τις εμπορικές, η επέκταση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, η αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος συλλογής των φόρων, ο  μηδενισμός των ληξιπροθέσμων χρεών και η αποφυγή συσσώρευσης νέων οφειλών, οι νέες ιδιωτικοποιήσεις (ΔΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ, Μαρίνα του Αλίμου, Εγνατία, ΔΕΠΑ Εμπορίου, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, περιφερειακά λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας, Δίκτυο ΔΕΠΑ, μεταφορά σταδίου ΟΑΚΑ στο υπερταμείο) και η σταδιακή χαλάρωση των ελέγχων κεφαλαίου (capital controls).
Οι περισσότερες από αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα μπουν σε καθεστώς ενισχυμένης παρακολούθησης  από την πρώτη κιόλας επίσκεψη του κουαρτέτου στην Αθήνα, τέλος Σεπτεμβρίου/ αρχές Οκτωβρίου με τη συμμετοχή φυσικά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ως τεχνικού συμβούλου.
Η φθινοπωρινή αξιολόγηση θα έχει μεγάλη βαρύτητα, όχι μόνο επειδή θα εγκαινιάσει το νέο καθεστώς επιτήρησης, αλλά και διότι θα επικεντρωθεί στην κατάρτιση του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού του 2019 και των φοροελαφρύνσεων ύψους 700 εκατ. ευρώ που θα περιλαμβάνει (η σχετική εισήγηση του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου θα δοθεί στον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα εντός του Ιουλίου).
Ιδιαιτέρως σημαντική θα είναι και η δεύτερη μεταμνημονιακή αξιολόγηση, καθώς θα κρίνει την επιστροφή των πρώτων 600 εκατ. ευρώ από τα κέρδη που αποκόμισαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης από ελληνικά ομόλογα.
Βάσει της απόφασης του Eurogroup της 21ης-22ας Ιουνίου, θα επιστραφούν σταδιακά στη χώρα μας 4,8 δισ. ευρώ από τα εν λόγω κέρδη, με ρυθμό 600 εκατ. ευρώ ανά εξάμηνο, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόζονται πιστά οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις.
Η επιστροφή των παραπάνω χρημάτων και η άρση του επιτοκιακού πέναλτι που είχε επιβληθεί στο δάνειο του 2ου Μνημονίου, με ετήσιο κόστος περί τα 220.000.000 ευρώ, είναι τα δύο μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους που τελούν υπό την αίρεση ότι οι τεχνοκράτες των δανειστών θα βάζουν καλό βαθμό στη χώρα μας στις εκθέσεις προόδου που θα συντάσσουν ανά τρίμηνο.

«Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα, το υψηλό χρέος και ο κίνδυνος μετάδοσης κρίσης στην ευρωζώνη επιβάλλουν αυξημένη εποπτεία στην Ελλάδα»

Το κείμενο το οποίο θεωρείται τυπικό θα παρουσιάζει τις βασικές παραμέτρους της αυξημένης εποπτείας για την Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια.
«Η Ελλάδα χαμηλής ανταγωνιστικότητας, υψηλού χρέους και κινδύνου μετάδοσης κρίσης στην ευρωζώνη χρειάζεται αυξημένη εποπτεία» θα αναφέρει το κείμενο της αυξημένης εποπτείας το οποίο θα δοθεί στις 11 Ιουλίου στην δημοσιότητα.
Το κείμενο το οποίο θεωρείται τυπικό θα παρουσιάζει τις βασικές παραμέτρους της αυξημένης εποπτείας για την Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι βασικοί άξονες θα είναι
1)Η Ελλάδα έχει υψηλό χρέος το οποίο ενώ αντιμετωπίστηκε μεσοβραχυπρόθεσμα υπάρχουν ενδοιασμοί για την βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα
2)Η Ελλάδα έχει χαμηλή ανταγωνιστικότητα, παρά τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί.
3)Η Ελλάδα ακόμη συνεχίζει να αποτελεί κίνδυνο αποσταθεροποίησης και μετάδοσης κρίσεων στην ευρωζώνη.
4)Η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στοχοπροσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις και στην ανάκαμψη της οικονομίας.
5)Το σχήμα των δανειστών και ο τεχνικός σύμβουλος το ΔΝΤ θα επισκέπτονται 4 φορές τον χρόνο την Ελλάδα και θα συντάσσουν 4 τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου για την ελληνική οικονομία.
6)Δεν θα υπάρχει ρήτρα πέναλτι για το χρέος εάν δεν υλοποιούνται οι μεταρρυθμίσεις αλλά σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο ESM θα προσπαθήσει να συνδέσει τις μεταρρυθμίσεις με τα κέρδη από ANFA και SNP.

Στο Eurogroup 12 Ιουλίου δευτερεύον θέμα η Ελλάδα

Στο Eurogroup στις 12 Ιουλίου η Ελλάδα θα αποτελεί δευτερεύον θέμα.
Θα παρουσιαστεί το κείμενο της αυξημένης εποπτείας και θα προσδιοριστεί η ημερομηνία καταβολής της δόσης των 15 δισεκ.

Στις 21 Ιουλίου η έκθεση DSA για την βιωσιμότητα του χρέους από το ΔΝΤ

Μαζί με το άρθρο 4 στις 21 Ιουλίου το ΔΝΤ θα παρουσιάσει την έκθεση βιωσιμότητας DSA για το ελληνικό χρέος.
Με βάση έγκυρες πηγές το ΔΝΤ θα αναφέρει ότι στο δυσμενές σενάριο και μακροπρόθεσμα το ελληνικό χρέος παραμένει μη βιώσιμο.
Όμως μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα με τις παρεμβάσεις για το ελληνικό χρέος στο Eurogroup στις 21 Ιουνίου έχει καταστεί βιώσιμο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS