Σχόλια και παρατηρήσεις από τον "Μικροχώρο" του ελληνικού χρηματιστηρίου

Σχόλια και παρατηρήσεις από τον
Για "λύπηση" είναι τα χαρτιά των ΑΒΑΞ, CENTRIC, ΑΤΤΙΚΗΣ και MIG
Σχόλια και παρατηρήσεις από τον "Μικροχώρο" του ελληνικού χρηματιστηρίου

ΤΑΜΠΛΟ Χ.Α: Τα βρίσκει δύσκολα με το εμπόδιο των... 0,9000 ευρώ η μετοχή της ΙΝΤΡΑΛΟΤ, πολύ καλή η εικόνα της ΙΝΤΡΑΚΑΤ ενώ η ΙΝΤΡΑΚΟΜ δείχνει να σταθεροποιείται, έστω στα χαμηλά για την πραγματική αξία της επίπεδα των 0,6100 - 0,6300 ευρώ στην κ/φση των... 83 εκατ. ευρώ. Για λύπηση είναι τα χαρτιά των ΑΒΑΞ, CENTRIC, ΑΤΤΙΚΗΣ και MIG. Μετοχές από τις οποίες η αγορά και οι επενδυτές είκχαν απαιτήσεις, αλλά...  


Quality & Reliability: Ο John Arthur Bray Croker, απέκτησε την 10η Ιουλίου 2018 άμεσα μετοχές εκδόσεως της εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,2155% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή 2.520.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου αντίστοιχα. Μετά την ανωτέρω συναλλαγή κατέχε 2.805.000 μετοχές εκδόσεως της εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,2577% του μετοχικού κεφαλαίου.

Quality & Reliability(1): Ανταλλαγή πακέτου χθες 2,52 εκατ. τμχ στη τιμή των 0,2000 ευρώ συνολικής αξίας 520 χιλ. ευρώ, με την μετοχή να ολοκληρώνει στο +30% στα 0,2690 ευρώ, σε μία τιμή του την αποτιμά σε 7,36 εκατ. ευρώ. Στη χρήση 2017 είχε εμφανίσει πωλήσεις σημαντικά μειωμένες στα 2,5 εκατ. ευρώ, με τις ζημίες της να περιορίζονται στις 110 χιλ. ευρώ και τα ebitda να ενισχύονται σε 549 χιλ. από τα 287 χιλ ευρώ του 2016. 

Στο ταμείο υπήρχαν διαθέσιμα 1,26 εκατ. και ο δανεισμός της ανερχόταν στα 1 εκατ. ευρώ. Περί τα 4,5 εκατ. ευρώ η καθαρή θέση της στις 31.12.2017. Στο 2018 έχει διαπραγματευτεί στο ταμπλό με χαμηλό - υψηλό 0,1930 - 0,3650 ευρώ με μέσο όρο τα 0,2700 ευρώ. Ξεκίνησε την χρονιά εκεί ακριβώς που έκλεισε χθες... Στο -0,4% σήμερα στα 0,2680 ευρώ με τζίρο 13.505 ευρώ με την κ/φση σε 7,33 εκατ. ευρώ.

ΜΟΥΖΑΚΗΣ: Μπορεί η εταιρεία να μην έχει ουσιαστικά τραπεζικές υποχρεώσεις, πλην όμως έχει χρησιμοποιήσει το καταπίστευμα του αειμνήστου ιδρυτή της Ελευθερίου Μουζάκη, με αποτέλεσμα στις 31/12/2017 οι οφειλές της εισηγμένης στους κληρονόμους του εκλιπόντος να ανέρχονται σε 20,7 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα είναι απαιτητό από τους κληρονόμους στο τέλος του έτους 2021.

• Αν και είναι νωρίς για την έναρξη μιας σχετικής συζήτησης (πρωτεύει η λειτουργική ανάκαμψη της εισηγμένης), το ποσό αυτό είναι εγγεγραμμένο στις μακροπρόθεσμες λογιστικές υποχρεώσεις της εταιρείας
• Και προφανώς απασχολεί τους μετόχους τόσο της πλειοψηφίας, όσο και της μειοψηφίας.
• Επίσης, στις 31/12/2021 απελευθερώνονται οι κληρονόμοι του Ελευθερίου Μουζάκη από την υποχρέωση διακράτησης των μετοχών τους.

http://www.bankingnews.gr/
Δ.Ν.

BREAKING NEWS