Η κατάργηση δύο νόμων έφεραν την ηλεκτρονική ίδρυση μιας ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ

Η κατάργηση δύο νόμων έφεραν την ηλεκτρονική ίδρυση μιας ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ
Ως ελάχιστος χρόνος ίδρυσης μίας ΙΚΕ είναι τα 13 λεπτά
Σε χρόνο ρεκόρ ίδρυση μιας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) από τις 22 Ιουλίου καθώς τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) με τους ενδιαφερόμενους, με απλά ηλεκτρονικά βήματα από τον υπολογιστή τους θα φτιάχνουν εταιρεία στο δικό τους χρόνο.
Ως ελάχιστος χρόνος ίδρυσης μίας ΙΚΕ είναι τα 13 λεπτά λέει ο αρμόδιος υπάλληλος του υπουργείου Ανάπτυξης.
Η είσοδος στη νέα ηλεκτρονική εποχή αρχίζει με τηνψηφιακή πλατφόρμα του ΓΕΜΗ https://eyms.businnessportal.gr.
Η υλοποίηση της υπηρεσίας Μιας Στάσης έγινε με την κατάργηση δύο νόμων και με την έκδοση μιας ΚΥΑ
Πιο συγκεκριμένα ο πολιτικά προϊστάμενος και υφυπουργός ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας σε συνεργασία με το γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Δημήτρης Αυλωνίτης, προχώρησαν στην κατάργηση παλαιότερων νόμων που  έδιναν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο συμβολαιογράφο για τη σύσταση του καταστατικού της εταιρείας για την ίδρυση της.
Οι νομοθετικές παρεμβάσεις στο νόμο 3190 του1995 με το νόμο 4541 του 2018 και με την ριζική τροποποίηση του νόμου 2190 του 1920, μετά από 98 χρόνια με το νόμο 4548/2018, άνοιξαν το δρόμο για την ίδρυση εταιρειών αξιοποιώντας την τεχνολογία.
Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ολοκληρώθηκαν με έκδοσης Κοινής  Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 63577 (φεκ 2380/21-6-2018) εφαρμοστική του νόμου Ν.4441/2016 που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, έφερε την έναρξη λειτουργίας της e-ΥΜΣ, και την η ίδρυση αρχικά εταιρειών ΙΚΕ.
Μέχρι τα τέλη του 2018 θα ιδρύονται ηλεκτρονικά και οι υπόλοιπες προσωπικές επιχειρήσεις, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2019 θα είναι εφικτή η ίδρυση μέσω της e-ΥΜΣ και των κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων.
Να σημειωθεί ότι η Υπηρεσία Μίας Στάσης για την ίδρυση μιας εταιρείας είχε ξεκινήσει αρχικά το 2010 και στην ουσία ολοκληρώνονται μετά από 8 χρόνια.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου φέρνει νέα νομοθεσία για τον μετασχηματισμό των εταιρειών και βρίσκεται στο στάδιο της Νομοπαρασκευαστικής  Επιτροπής.
Παράλληλα προωθείται η αντικατάσταση του Ν. 3419/2005 που αναφέρεται στη λειτουργία του ΓΕΜΉ, και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως και η ολοκλήρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας.

Τα ηλεκτρονικά βήματα για την ίδρυση της ΙΚΕ   

Ο ενδιαφερόμενος με την είσοδο δυο στην πλατφόρμα θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι συνδεδεμένη με το TAXIS και τον ΕΦΚΑ  χωρίς να καταθέσει οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή κάποιο έγγραφο και η καταχώρηση αφορά μόνο στοιχεία του ενδιαφερόμενου.
Ο ιδρυτής της ΙΚΕ με την καταχώρηση του αιτήματος άμεσα αυθεντικοποιείται ως εκπρόσωπος και συμπληρώνει όλα τα στοιχεία του ηλεκτρονικά.
Στο ενδεχόμενο να υπάρχουν μέτοχοι και άλλοι ιδρυτές της εταιρείας  θα λαμβάνουν email για την επιβεβαίωση των στοιχείων ενώ οι υπογραφές θα γίνονται  με ηλεκτρονική διαδικασία.
Η μόνη απαίτηση για την ίδρυση μιας ΙΚΕ είναι η χρήση των πρότυπων καταστατικών
Σε αντίθετη περίπτωση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν τον «παραδοσιακό» τρόπο ίδρυσης,επισκεπτόμενες τις υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στα επιμελητήρια, ή κάποιο συμβολαιογραφικό γραφείο στην περίπτωση που πρόκειται για τη σύσταση ΕΠΕ ή Α.Ε.
Το βήμα που θεωρητικά μπορεί να  δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα είναι το κεφάλαιο σύστασης της εταιρείας το οποίο σε διάστημα έως δύο μήνες θα πρέπει να έχει κατατεθεί σε μία τράπεζα  
Ακόμη η πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα άμεσα να  κάνει προέλεγχο της επωνυμίας της εταιρείας που θέλει να επιλέξει  ο ενδιαφερόμενος, δίνοντας κατεύθυνση για εναλλακτικές λύσεις αν χρησιμοποιείται ήδη η επωνυμία της εταιρείας.

Τι κάνει το ηλεκτρικό  σύστημα

1) Χορηγεί αριθμός ΓΕΜΗ και ΚΑΚ σύστασης.

2) Δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο και μερίδα εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

3) Αποδίδει ζεύγος κωδικού πρόσβασης στο ΓΕΜΗ.

4) Διαβάζει τα στοιχεία στο taxis και η εταιρεία λαμβάνει ΑΦΜ.

5) Χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο του taxisnet.

6) Ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση.

7) Εγγράφει την εταιρεία στο Επιμελητήριο.

8) Εκδίδει ψηφιακό αντίγραφο εταιρικής σύμβασης και ανακοίνωση σύστασης και

9) Χορηγεί βεβαίωση πληρωμής ενιαίου κόστους Σύστασης.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankiongnews.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS