Βραδυφλεγής βόμβα η αγορά εταιρικών ομολόγων των ΗΠΑ αξίας 7,5 τρισ.

Βραδυφλεγής βόμβα η αγορά εταιρικών ομολόγων των ΗΠΑ αξίας 7,5 τρισ.
Αρκετοί επενδυτές επενδύουν σε ομόλογα με αξιολόγηση «ΒΒΒ» χωρίς να υπολογίζουν τους κινδύνους που κρύβουν
Οι επενδυτές δεν κατανοούν ότι πολλές φορές στα χαρτοφυλάκιά τους υπάρχουν ορισμένες βραδυφλεγείς βόμβες, έως ότου αυτές σκάσουν.
Μία εξ αυτών, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg είναι και η αγορά εταιρικών ομολόγων στις ΗΠΑ, η αξία της οποίας υπολογίζεται στα 7,5 τρισ. δολάρια.
Η βασική αρνητική είδηση έγκειται στο γεγονός ότι τα εταιρικά ομόλογα με αξιολόγηση «ΒΒΒ» (δηλαδή μία βαθμίδα πριν το junk), αποτιμώνται στα 2,56 τρισ. δολάρια, δηλαδή είναι περισσότερα από αυτά υψηλής αξιολόγησης (φθάνουν στα 2,55 δισ. δολάρια), βάσει στοιχείων της Morgan Stanley.
Με άλλα λόγια, τα ομόλογα με αξιολόγηση «ΒΒΒ» ξεπερνούν το 50% των αντίστοιχων υψηλού επενδυτικού βαθμού.
Το 2000, όταν τα ομόλογα BBB ήταν ένα τρίτο της αγοράς, η καθαρή μόχλευση (συνολικό χρέος μείον ταμειακά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις διαιρούμενο με τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αποσβέσεων) ήταν 1,7 φορές.
Μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, ο λόγος είχε διογκωθεί σε 2,9 φορές.
Όμως οι περισσότεροι επενδυτές, κυρίως αυτοί που δεν είναι επαγγελματίες, δεν φαίνεται να ασχολούνται και πολύ με τις παραπάνω διαπιστώσεις συνεχίζοντας να ρίχνουν κεφάλαια στα ομόλογα χαμηλής αξιολόγησης.www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS