Γιατί η απόφαση για διευθύνοντα σύμβουλο στην Εθνική τράπεζα πρέπει να είναι ξεκάθαρα και απόλυτα ομόφωνη

Γιατί η απόφαση για διευθύνοντα σύμβουλο στην Εθνική τράπεζα πρέπει να είναι ξεκάθαρα και απόλυτα ομόφωνη
Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στην Εθνική τράπεζα…το έχει ανάγκη η αγορά.
Την Δευτέρα 16 Ιουλίου συνεδριάζουν Εθνική Τράπεζα και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να αποφασίσουν για τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της Εθνικής τράπεζας.
Αυτό που πρέπει το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, το nomination committee, το ΤΧΣ ως βασικός μέτοχος και ο Πρόεδρος της Εθνικής να συμφωνήσουν είναι ότι η επιλογή πρέπει να είναι μια να μην υπάρξει διαίρεση ή ρήξη ή διαφωνίες.
Η Εθνική τράπεζα έχει ανάγκη από ένα ισχυρό διευθύνοντα σύμβουλο, από ένα συμπαγές διοικητικό συμβούλιο και από ένα βασικό μέτοχο το ΤΧΣ με συγκεκριμένο στόχο και ρόλο.
Η ομόφωνη απόφαση για τον διευθύνοντα σύμβουλο θα είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς την αγορά ότι η Εθνική είναι ενωμένη, ισχυρή και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο σύστημα.
Η παρέμβαση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ήταν αρκετά ουσιώδης.
Τι ανέφερε το Ταμείο;
To TXΣ παρακολουθεί στενά τη διαδικασία εκλογής του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον θεσμικό του ρόλο και όπως αυτός ορίζεται από τον νόμο.
Το Ταμείο αναμένει από την Επιτροπή Αξιολόγησης (Nomination Committee) μια σαφή περιγραφή της διαδικασίας και των μέχρι τώρα ενεργειών της.  
Επίσης, βάσει των πληροφοριών αυτών που θα εξεταστούν ενδελεχώς, τα  διοικητικά όργανα του ΤΧΣ θα συμβουλεύσουν αναλόγως τον εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας.
Το μήνυμα δεν είναι μόνο ο έλεγχος αλλά κυρίως η προαναγγελία ότι πρέπει να είναι ομόφωνη η απόφαση.
Λύση ομόφωνη υπάρχει, η Εθνική τράπεζα χρειάζεται ένα ισχυρό management που θα πρωτοστατήσει στον τραπεζικό κλάδο και θα διαδραματίσει θετικό ρόλο στο σύστημα.
Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στην Εθνική τράπεζα…το έχει ανάγκη η αγορά.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS