Στο 20,2% μειώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2018 - Μείωση 7,6 χιλ. ανέργων σε ένα μήνα

Στο 20,2% μειώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2018 - Μείωση 7,6 χιλ. ανέργων σε ένα μήνα
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 949.726 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.270.298 άτομα
Στο 20,2% έναντι 21,7% τον Απρίλιο του 2017 και 20,1% τον Μάρτιο του 2018 ανήλθε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2018.
Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Απρίλιο του 2018, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.763.377 άτομα.
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 949.726 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.270.298 άτομα.
Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 1.242 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2017 (μη σημαντική μεταβολή) και κατά 40.758 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018 (μείωση 1,1%).
Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 93.632 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2017 (μείωση 9,0%) και κατά 7.698 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018 (μείωση 0,8%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 59.215 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2017 (αύξηση 1,8%) και κατά 45.134 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018 (αύξηση 1,4%).
Σημειώνεται ότι η εποχική προσαρμογή είναι μια στατιστική τεχνική για την απομάκρυνση της επίδρασης της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά καθιστώντας, με αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους.
Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις της εποχικής διόρθωσης βασίζονται σε δεδομένα πολλών μηνών ώστε να διακρίνεται η επίδραση των εποχικών παραγόντων και αυτή να αφαιρείται από τα εκτιμώμενα μεγέθη.
Χρειάζονται αρκετές "παρατηρήσεις" (δηλαδή, ικανό πλήθος μηνιαίων εκτιμήσεων) ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά μια σημαντική μεταβολή των μεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS