Νεώριο Σύρου: Στις 2/8 η ΓΣ για την υπαγωγή της θυγατρικής στο άρθρο 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα

Νεώριο Σύρου: Στις 2/8 η ΓΣ  για την υπαγωγή της θυγατρικής στο άρθρο 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα
Νεώριο Σύρου: Στις 2/8 η ΓΣ  για την υπαγωγή της θυγατρικής στο άρθρο 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την από 12.07.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Αυγούστου 2018,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00’στα  γραφεία της  θυγατρικής  εταιρείας  “ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ“ στα Ελευσίνια του Δήμου Ελευσίνας Αττικής (27ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:
ΘΕΜΑ 1ο:Υπαγωγή της θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΕ» στη διαδικασία εξυγίανσης στο άρθρο 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα.
ΘΕΜΑ 2o: Λήψη αποφάσεων για την πορεία και την συνέχιση της λειτουργίας της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ» κατόπιν και των τελευταίων εξελίξεων.
ΘΕΜΑ 3ο:Διάφορες Ανακοινώσεις

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS