ΣΕΠΕ: Πρόστιμα 703 χιλ. ευρώ για εκμετάλλευση εργαζομένων

ΣΕΠΕ: Πρόστιμα 703 χιλ. ευρώ για εκμετάλλευση εργαζομένων
ΣΕΠΕ: Πρόστιμα 703 χιλ. ευρώ για εκμετάλλευση εργαζομένων 
Οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με Ελληνική Αστυνομία, ξεκίνησαν το 2018 από τη Μανωλάδα και επεκτάθηκαν σε πολλές αγροτικές δραστηριότητες, πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, χώρους κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και βιομηχανικές περιοχές.
Στόχος ήταν να αναζητήσουν όχι μόνο τους αδήλωτους εργάτες αλλά να ελέγξουν την εμπορία ανθρώπων και την εργασιακή εκμετάλλευση που συχνά παρατηρείται σ΄αυτούς τους χώρους.
Από τις 14 έως τις 19 Μαΐου 2018 διενεργήθηκαν 372 έλεγχοι που αφορούσαν κυρίως την αδήλωτη εργασία, χρονικά όρια εργασίας εργαζόμενων, αμοιβή των εργαζόμενων, την εκπρόθεσμη κατάθεση πίνακα προσωπικού, τη μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού, την απασχόληση ανηλίκου χωρίς βιβλιάριο εργασίας και την επίδειξη βιβλίου υπερωριών.
Επιβλήθηκαν 113 διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) για παραβάσεις διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, συνολικού ποσού 703.436,87 ευρώ.
Συγκεκριμένα, βρέθηκαν να εργάζονται αδήλωτοι 41 εργαζόμενοι, σε διαφορετικό ωράριο ή σε ρεπό 67 εργαζόμενοι ενώ σε 31 ακόμα περιπτώσεις διαπιστώθηκαν άλλες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS