Συνεχίζουν τις αγορές μετοχών στον Ελλάκτωρα οι Αφοι Καλλιτσάντση - Κατέχουν πλέον το 24%

Συνεχίζουν τις αγορές μετοχών στον Ελλάκτωρα οι Αφοι Καλλιτσάντση - Κατέχουν πλέον το 24%
Συνεχίζουν τις αγορές μετοχών στον Ελλάκτωρα οι Αφοι Καλλιτσάντση - Κατέχουν πλέον το 24%
Τα αδέρφια Καλλιτσάντση συνεχίζουν να αυξάνουν το ποσοστό τους στον Ελλάκτωρα στην προσπάθεια τους να αποκτήσουν το πάνω χέρι στην κόντρα τους με τους Μπόμπολα - Κούτρα.
Πλέον μετά και τις νέες αγορές μετοχών που έχουν ανακοινωθεί οι Αναστάσιος και Δημήτριος Καλλιτσάντσης κατέχουν το 24% του Ελλάκτωρα.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί τα εξής

1.Ο  κ.  Αναστάσιος  Καλλιτσάντσης  (εκτελεστικό  μέλος)  Σύμβουλος  του  Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, (Υπόχρεο Πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007,  όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι, μέσω του συνδεδεμένου νομικού προσώπου PEMANOARO  LIMITED,  (οι μετοχές κυριότητάς της και
εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ελέγχονται από κοινού από του ς κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07/06/2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των  συμπεριφοράς,  ως  προς  τις  μετοχές  εκδόσεως  της ΕΛΛΑΚΤΩΡ  ΑΕ  και  κυριότητας οιουδήποτε  των  εναρμονισμένων  μερών  ή  και  ελεγχομένων υπό  αυτών  νομικών προσώπων), προέβη  σε αγορά:
α)  στις  09/07/2018  55.089κοινών  ονομαστικών,  μετά  ψήφου  μετοχών,  εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 112.316,55 ευρώ,
β)  στις  10/07/2018  37.347κοινών  ονομαστικών,  μετά  ψήφου  μετοχών,  εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 75.049,17 ευρώ και
γ)  στις  11/07/2018  110.270  κοινών  ονομαστικών,  μετά  ψήφου  μετοχών,  εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 221.526,92 ευρώ.
2.Ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης (εκτελεστικό μέλος) Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της  εταιρείας  ΕΛΛΑΚΤΩΡ  ΑΕ,  (Υπόχρεο  Πρόσωπο,  σύμφωνα  με το  άρθρο  13  του  Ν. 3340/2005),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007,  όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι, μέσω του συνδεδεμένου νομικού προσώπου PEMANOARO LIMITED, (οι μετοχές κυριότητάς της και  
εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ελέγχονται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07/06/2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των  συμπεριφοράς,  ως  προς  τις  μετοχές  εκδόσεως  της ΕΛΛΑΚΤΩΡ  ΑΕ  και  κυριότητας οιουδήποτε  των  εναρμονισμένων  μερών  ή  και  ελεγχομένων  υπό  αυτών  νομικών προσώπων), προέβη σε αγορά:
α)  στις  09/07/2018  55.089  κοινών  ονομαστικών,  μετά ψήφου  μετοχών,  εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 112.316,55 ευρώ,
β)  στις  10/07/2018  37.347  κοινών  ονομαστικών,  μετά ψήφου  μετοχών,  εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 75.049,17 ευρώ και
γ)  στις  11/07/2018  110.270  κοινών  ονομαστικών,  μετά  ψήφου  μετοχών,  εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 221.526,92 ευρώ.
Οι ανωτέρω συναλλαγές  μας γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, όπως ισχύει.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS