Οι ανησυχίες της Bank of America Merrill Lynch για τις αγορές έως το τέλος του 2018

Οι ανησυχίες της Bank of America Merrill Lynch για τις αγορές έως το τέλος του 2018
Οι ανησυχίες της Bank of America Merrill Lynch για το υπόλοιπο του 2018
Η «καταιγίδα» των εμπορικών πολέμων, η ποσοτική σύσφιξη (QT), το  ρεκόρ παγκόσμιου χρέους, η αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων, τιμή του πετρελαίου και η ενίσχυση του δολαρίου αποτελούν τις μεγαλύτερες ανησυχίες για το υπόλοιπο του 2018 όπως αναφέρει σε report της η Bank of America Merrill Lunch (BOfA), την ώρα που ελλοχεύει ο κίνδυνος κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης.
Σύμφωνα με την BOfA εάν η εμπορική διαφωνία ΗΠΑ-Ευρώπης προχωρήσει σε αυτοκίνητα ή ακόμα και σε ένα ευρύτερο φάσμα αγαθών, τότε είναι πολύ πιθανό ότι θα πληγεί η ανάπτυξη της Ευρωζώνης.
Όπως αναφέρει η BOfA τα σενάρια αυτά θα μπορούσαν να μειώσουν την ανάπτυξη της Ευρωζώνης κατά 0,3% έως 0,7% (ανάλογα με το εύρος των αμερικανικών δασμών). Ω
Ωστόσο, η ανάπτυξη της Ευρωζώνης το 2019 προβλέπεται να είναι μόλις 1,7%.
Με άλλα λόγια, οι εμπορικοί πόλεμοι μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανάπτυξη της Ευρωζώνης, στο βαθμό που η οικονομία θα αυξάνεται οριακά πάνω από το μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης της (~ 1%).
Αυτό θα συνεπαγόταν βραδύτερη πρόοδο στη μείωση της οικονομικής χαλάρωσης, διατηρώντας τον πληθωρισμό υποτονικό.... η επιβράδυνση του ρυθμού πληθωρισμού στην Ευρώπη θα κινδύνευε να στρέψει την αγορά να ανησυχεί για τα επίπεδα χρέους πάλι, δηλ. να αντιληφθεί πόσο μαζικά εσφαλμένα είναι αποτιμημένα τα περιουσιακά στοιχεία λόγω του QE.
Σύμφωνα με το IIF, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές αδυναμίες στην αγορά όσον αφορά τα επίπεδα χρέους μετά από χρόνια χαλαρής νομισματικής πολιτικής.
Ο επόμενος πίνακας αποτυπώνει το συνολικό χρέος του μη χρηματοπιστωτικού τομέα ανά χώρα, κατανεμημένο σε δημόσιο χρέος, εταιρικό χρέος και το χρέος των νοικοκυριών.Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη συνολικό μη χρηματοπιστωτικό χρέος που ξεπερνά το 250% του ΑΕΠ τους.
Για παράδειγμα, σημειώστε τους υψηλούς αριθμούς για:
-Δάνεια νοικοκυριών στη Δανία, τις Κάτω Χώρες και την Ελβετία.
-Εταιρικό χρέος στη Σουηδία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, και
-Το δημόσιο χρέος στην Ιαπωνία και την Ιταλία
Επιπλέον η BofA προσθέτει ότι ορισμένες χώρες έχουν δει μια ταχεία αύξηση των επιπέδων του λόγου χρέους/ΑΕΠ κατά την τελευταία δεκαετία, ειδικά εκείνες όπου η μόχλευση ήταν χαμηλή μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση.
-Το χρέος των νοικοκυριών (Διάγραμμα 14) στη Σουηδία, τον Καναδά και τη Νορβηγία, ανάλογα με τις τιμές των ακινήτων, έχει αυξηθεί δραματικά και
- Το εταιρικό χρέος (Διάγραμμα 15) στην Κίνα, την Ελβετία, τη Γαλλία (και το Βέλγιο - αν και ο αριθμός τους επιδεινώνεται από το φορολογικό περιβάλλον).
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS