Η Q&R θύμισε στους traders την περίπτωση της Space Hellas – Γιατί δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο

Η Q&R θύμισε στους traders την περίπτωση της Space Hellas – Γιατί δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο
Υπάρχει ομοειδής εισηγμένη που διαπραγματεύεται όσο η αξία του ακινήτου και των κεφαλαίων που έχει επενδύσει χωρίς να υπολογίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα
Το σημαντικό σε ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου πακέτο στην Q&R, το οποίο έγινε πριν λίγες μέρες, άνοιξε την όρεξη επενδυτών για τη μετοχή και βελτίωση την αποτίμηση του τίτλου.
Αρκετοί μικροεπενδυτές θεώρησαν ότι πρόκειται για αντίστοιχη περίπτωση με τη Space Hellas, η οποία κατέγραψε μυθικό ράλι μετά την πώληση του πακέτου μετοχών που κατείχε ένας εκ των βασικών μετόχων.
Όμως οι δύο περιπτώσεις έχουν πολλές διαφορές.
Η Space έχει αποτίμηση 36 εκατ. ευρώ και καθαρή θέση 14,7 εκατ. ευρώ δηλαδή παίζει με p/bv 2,46 φορές.
Έχει καθαρό δανεισμό περί τα 10 εκατ. ευρώ και είχε πωλήσεις το 2017 59,6 εκατ. ευρώ από 48,1 εκατ. ευρώ το 2016.
Επιπλέον είχε κέρδη 1,1 εκα.τ ευρώ από 900 χιλ. ευρώ.
Με βάση τα μεγέθη αυτά δεν είναι φθηνή.
Όταν βέβαια έγιναν τα πακέτα είχε τιμή περίπου 1,5 ευρώ δηλαδή είχε αποτίμηση κάτω από 10 εκατ. ευρώ και ήταν κάτω από την καθαρή θέση.
Η Q&R έκανε το πακέτο στα 0,20 ευρώ ήτοι σε αποτίμηση 5,4 εκατ. ευρώ και τώρα μετά την άνοδο είναι στα 8 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση είναι στα 4,8 εκατ. ευρώ, επομένως και πριν τα πακέτα ήταν η αποτίμηση πάνω από την καθαρή θέση.
Για να παίξει με p/bv όσο και η Space πρέπει να πάει η αποτίμηση στα 11,8 εκατ. ευρώ ήτοι η τιμή της μετοχής στα 0,43 ευρώ.
Όμως η Q&R δεν είναι Space και αυτό γιατί ο τζίρος της ήταν μόλις 2,5 εκατ. ευρώ το 2017 από 4,6 εκατ. ευρώ και είχε ζημιές 110 χιλ. ευρώ από 404 χιλ. ευρώ.
Ο καθαρός δανεισμός είναι 1,2 εκατ. ευρώ και γενικότερα έχουμε να κάνουμε με μία πολύ μικρή εταιρεία.
Από τον ισολογισμό δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο περιουσιακό στοιχείο που θα μπορούσε να δώσει υπεραξία στους μετόχους, εκτός και αν οι insiders γνωρίζουν κάτι αναφορικά με τη μελλοντική πορεία των εργασιών και άρα των κερδών.
Από την άλλη υπάρχουν άυλα που έχουν αξία όση σχεδόν και ο τζίρος.
Εν κατακλείδι υπάρχουν άλλες εισηγμένες από τον κλάδο οι οποίες έχουν αποτίμηση ελκυστικότερη έναντι των παραπάνω εταιρειών.
Υπάρχει δηλαδή εισηγμένη που διαπραγματεύεται όσο η αξία του ακινήτου και των κεφαλαίων που έχει επενδύσει και μπορούν να ρευστοποιηθούν εύκολα και χωρίς να έχει προσμετρηθεί σε αυτήν την αποτίμηση η αξία της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS