Οριστικά εκτός Waiver και QE τι σημαίνει για τα ελληνικά ομόλογα; - Η DSA του ΔΝΤ αρχές Αυγούστου, της ΕΚΤ 13 Σεπτεμβρίου

Οριστικά εκτός Waiver και QE τι σημαίνει για τα ελληνικά ομόλογα; - Η DSA του ΔΝΤ αρχές Αυγούστου, της ΕΚΤ 13 Σεπτεμβρίου
Να τονιστεί ότι το bankingnews με απόλυτη συνέπεια εδώ και πολλούς μήνες έχει αναλύσει γιατί η Ελλάδα θα χάσει το waiver και την ποσοτική χαλάρωση
Οριστικά εκτός το waiver και το QE για την Ελλάδα τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για τις τράπεζες και τα ελληνικά ομόλογα;
Ο Coeure της ΕΚΤ ανέφερε ότι η αυξημένη επιτήρηση δεν εξασφαλίζει το waiver και χωρίς waiver δεν υπάρχει συμμετοχή στο QE.
Πρακτικά για την Ελλάδα οριστικό τέλος για waiver και ποσοτική χαλάρωση.
Να τονιστεί ότι το bankingnews με απόλυτη συνέπεια εδώ και πολλούς μήνες έχει αναλύσει γιατί η Ελλάδα θα χάσει το waiver και την ποσοτική χαλάρωση.
Τι είναι το waiver;
Είναι ο μηχανισμός με βάση τον οποίο τα ελληνικά ομόλογα είναι επιλέξιμα για πράξεις νομισματικής πολιτικής.
Το waiver αφορά τις τράπεζες γιατί χρησιμοποιούνται από την ΕΚΤ για πράξεις νομισματικής πολιτικής.
Τα κρατικά ομόλογα που χρησιμοποιούνται μέσω waiver είναι περίπου 4,5 δισεκ. οπότε η επίπτωση στην ρευστότητα των τραπεζών είναι περιορισμένη.
Η διαφορά θα καλυφθεί πιθανόν με μικρή αύξηση του ELA της έκτακτης παροχής ρευστότητας αν και ορισμένες τράπεζες δεν θα χρειαστεί να αυξήσουν το ELA.
Πότε εξασφαλίζεται το waiver;
Για να διαθέτουν π.χ. οι τράπεζες waiver θα πρέπει
1)Η χώρα να διαθέτει βαθμολογία ΒΒΒ- και υψηλότερα δηλαδή να βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα.
Τα junk bond στην κατηγορία υψηλού ρίσκου που βρίσκονται τα ελληνικά ομόλογα δεν είναι επενδυτική βαθμίδα ή investment grade
2)Η χώρα να διαθέτει πρόγραμμα στήριξης όχι όμως πρόγραμμα αυξημένης εποπτείας καθώς αυτό δεν θεωρείται πρόγραμμα τύπου προληπτικής πιστωτικής γραμμής.
Η Ελλάδα μετά τον Αύγουστο του 2018 δεν θα διαθέτει ούτε πρόγραμμα, ούτε επενδυτική βαθμίδα στην πιστοληπτική της ικανότητα.
Η επίδραση της κατάργησης του waiver θα είναι ανεπαίσθητη στις τράπεζες.
Ότι τα ελληνικά ομόλογα θα παραμείνουν οριστικά εκτός ποσοτικής χαλάρωσης QE έχει ήδη τιμολογηθεί και περάσει σε τιμές και αποδόσεις στα ελληνικά ομόλογα.
Κατ΄ ουσία δεν θα έχει καμία ουσιαστική παρενέργεια το ζήτημα αυτό.

Εκθέσεις βιωσιμότητας DSA

Η DSA δηλαδή η έκθεση βιωσιμότητας για το ελληνικό χρέος της ΕΚΤ θα επικυρωθεί από το διοικητικό συμβούλιο όχι στις 26 Ιουλίου αλλά στις 13 Σεπτεμβρίου του 2018.
Όπως αναφέρει καλά ενημερωμένη πηγή η ΕΚΤ θα πρέπει για να ολοκληρώσει την έκθεση βιωσιμότητας για το ελληνικό χρέος να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
Στο πλαίσιο αυτό και επειδή απαιτούνται και εγκρίσεις κοινοβουλίων το λογικό χρονοδιάγραμμα είναι η συνεδρίαση στις 13 Σεπτεμβρίου 2018.
Ως εκ τούτου η ΕΚΤ θα πρέπει να φθάσει αρχές Σεπτεμβρίου για να επικυρώσει την DSA για το ελληνικό χρέος η οποία σημειωτέον δεν θα ανακοινωθεί.
Η ΕΚΤ θα ακολουθήσει το μοντέλο ΔΝΤ δηλαδή θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα αλλά είναι βιώσιμο μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα.
Παρ΄ όλα αυτά το τελικό συμπέρασμα θα είναι ότι το ελληνικό χρέος στρατηγικά είναι μη βιώσιμο και παρά τις παρεμβάσεις για το χρέος στο Eurogroup στις 21 Ιουνίου.

ΔΝΤ: 27 Ιουλίου ΔΣ και αρχές Αυγούστου έκθεση βιωσιμότητας

Στις 27 Ιουλίου 2018 συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο και αρχές Αυγούστου θα ανακοινώσει το ΔΝΤ το άρθρο 4 και την έκθεση βιωσιμότητας για το ελληνικό χρέος.
Όπως και η ΕΚΤ, το ΔΝΤ θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα αλλά είναι βιώσιμο μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS