Στο 89,25% αύξησε το ποσοστό της στην Mermeren Kombinat η Stone Works Holdings Coöperatief

Στο 89,25% αύξησε το ποσοστό της στην Mermeren Kombinat η Stone Works Holdings Coöperatief
Στο 89,25% αύξησε το ποσοστό της στην Mermeren Kombinat η Stone Works Holdings Coöperatief
Η Mermeren Kombinat AD Prilep (“Mermeren”) πληροφορήθηκε ότι ο κάτοχος τής πλειοψηφίας τού μετοχικού της κεφαλαίου, η Stone Works Holdings Coöperatief U.A. (“Stoneworks”) απέκτησε με την μορφή πακέτου επιπλέον 5.082 κοινές μετοχές (αντιπροσωπεύουσες το 0,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), μαζί με τις οποίες η Stoneworks καθίσταται κάτοχος του 89,25% του μετοχικού κεφαλαίου τής Mermeren’s.
Η συναλλαγή έγινε την 12 Ιουλίου 2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS