Στις 20/7 χωρίς αλλαγές η Standard and Poor’s αλλά 10/8 αναβάθμιση της Ελλάδος από Fitch σε Β+

Στις 20/7 χωρίς αλλαγές η Standard and Poor’s αλλά 10/8 αναβάθμιση της Ελλάδος από Fitch σε Β+
Τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που αποφάσισε το Eurogroup στις 21 Ιουνίου δεν μειώνουν την σχέση χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδος, πρακτικά το ελληνικό χρέος είναι εξυπηρετήσιμο αλλά δεν είναι βιώσιμο.
Η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος για το 2018 θα είναι το Β+ αυτή είναι η εκτίμηση των περισσότερων στελεχών της τραπεζικής αγοράς.
Ήδη η Ελλάδα βρίσκεται στην βαθμίδα Β+ από την Standard and Poor’s.
Στις 20 Ιουλίου η αξιολόγηση της Standard and Poor’s δεν θα περιλαμβάνει καμία έκπληξη καθώς ήδη η αναβάθμιση έχει συντελεστεί.
Υπάρχει πιθανότητα να μην υπάρξει καν αξιολόγηση.
Όμως στις 10 Αυγούστου η Fitch θα αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία κατά 1 βαθμίδα σε Β+ από Β.
Η συντηρητική προσέγγιση των οίκων αξιολόγησης στο θέμα της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος θα πρέπει να αποδοθεί κυρίως στην μεθοδολογία που ακολουθούν καθώς χρησιμοποιούν την σχέση χρέους προς ΑΕΠ.
Τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που αποφάσισε το Eurogroup στις 21 Ιουνίου δεν μειώνουν την σχέση χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδος, πρακτικά το ελληνικό χρέος είναι εξυπηρετήσιμο αλλά δεν είναι βιώσιμο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS