Το ΔΝΤ θεωρεί μη βιώσιμο το ελληνικό χρέος μετά το 2033 θα απαιτηθούν νέα μέτρα ελάφρυνσης, δεν επαρκεί η πρόσφατη λύση

Το ΔΝΤ θεωρεί μη βιώσιμο το ελληνικό χρέος μετά το 2033 θα απαιτηθούν νέα μέτρα ελάφρυνσης, δεν επαρκεί η πρόσφατη λύση
Τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους στις 21 Ιουνίου 2018 για το ΔΝΤ έχουν θετική επίδραση μόνο 3-4 χρόνια και με βάση το δυσμενές σενάριο παραμένει το ελληνικό χρέος μη βιώσιμο.
Στις 27 Ιουλίου 2018 συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο και αρχές Αυγούστου θα ανακοινώσει το ΔΝΤ το άρθρο 4 και την έκθεση βιωσιμότητας για το ελληνικό χρέος.
Το ΔΝΤ θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο μετά το 2033  αλλά είναι βιώσιμο μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα.
Όμως το συμπέρασμα για το ΔΝΤ είναι ότι μετά το 2033 παραμένει μη βιώσιμο και θα χρειαστεί νέες παρεμβάσεις – νέα μέτρα για να μπορέσει να καταστεί βιώσιμο.
Καλά ενημερωμένη πηγή ανέφερε στο bankingnews ότι σε σχέση με το παρελθόν η Ελλάδα κέρδισε 3-4 χρόνια επιπλέον στην μεσοχρόνια βιωσιμότητα της αλλά στρατηγικά το ελληνικό χρέος στο δυσμενές σενάριο παραμένει μη βιώσιμο.
Τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους στις 21 Ιουνίου 2018 για το ΔΝΤ έχουν θετική επίδραση μόνο 3-4 χρόνια και με βάση το δυσμενές σενάριο παραμένει το ελληνικό χρέος μη βιώσιμο.

Η θέση αυτή του ΔΝΤ δεν αποτελεί έκπληξη αλλά σίγουρα δεν θα είναι και το καλύτερο νέο για την αγορά.
Η DSA δηλαδή η έκθεση βιωσιμότητας για το ελληνικό χρέος της ΕΚΤ θα επικυρωθεί από το διοικητικό συμβούλιο όχι στις 26 Ιουλίου αλλά στις 13 Σεπτεμβρίου του 2018.
Όπως αναφέρει καλά ενημερωμένη πηγή η ΕΚΤ θα πρέπει για να ολοκληρώσει την έκθεση βιωσιμότητας για το ελληνικό χρέος να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
Στο πλαίσιο αυτό και επειδή απαιτούνται και εγκρίσεις κοινοβουλίων το λογικό χρονοδιάγραμμα είναι η συνεδρίαση στις 13 Σεπτεμβρίου 2018.
Ως εκ τούτου η ΕΚΤ θα πρέπει να φθάσει αρχές Σεπτεμβρίου για να επικυρώσει την DSA για το ελληνικό χρέος η οποία σημειωτέον δεν θα ανακοινωθεί.
Η ΕΚΤ θα ακολουθήσει το μοντέλο ΔΝΤ δηλαδή θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα αλλά είναι βιώσιμο μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα.
Παρ΄ όλα αυτά το τελικό συμπέρασμα θα είναι ότι το ελληνικό χρέος στρατηγικά είναι μη βιώσιμο και παρά τις παρεμβάσεις για το χρέος στο Eurogroup στις 21 Ιουνίου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS