Αθηνά ΑΤΕ: Αίτημα διαγραφής των μετοχών από το ΧΑ

Αθηνά ΑΤΕ: Αίτημα διαγραφής των μετοχών από το ΧΑ
Αίτημα διαγραφής όλων των μετοχών από το χρηματιστήριο της Αθήνας, κατέθεσε η Αθηνά ΑΤΕ
Αίτημα διαγραφής όλων των μετοχών από το χρηματιστήριο της Αθήνας, κατέθεσε η Αθηνά ΑΤΕ.
Ειδικότερα, η «Αθηνά Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της από 12.07.2018 αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, υπέβαλε σήμερα 16.07.2018, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής του συνόλου των 113.465.290 κοινών ονομαστικών μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS