Αναβλήθηκε η γενική συνέλευση της Attica Bank για την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 μετά από αίτημα της Rothschild

Αναβλήθηκε η γενική συνέλευση της Attica Bank για την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 μετά από αίτημα της Rothschild
Νέα αναβολή στη γενική συνέλευση των μετόχων της Attica Bank
Για την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 αναβλήθηκε η σημερινή επαναληπτική γενική συνέλευση της Attica Bank, μετά από αίτημα της Rothschild.
Όπως μετέδιδε νωρίτερα το bankingnews.gr, με την χρηματιστηριακή αξία της Attica bank στα 0,2290 ευρώ ή κεφαλαιοποίηση 105 εκατ η μετοχή κινείται 23% χαμηλότερα από την ονομαστική αξία στα 0,30 ευρώ και το ερώτημα είναι μπορεί να υλοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ποιος θα επενδύσει στα 0,30 ευρώ όταν η μετοχή είναι χαμηλότερα;
Το βασικό ερώτημα είναι βρέθηκαν οι 1 ή 2 επενδυτές που θα εισφέρουν 70 εκατ σε αύξηση ή ομολογιακό;
Προφανώς και λόγω της χρηματιστηριακής τιμής το σενάριο της αύξησης ατονεί.
Πρόσφατα είχαμε αναλύσει ότι ίσως η Attica bank δεν θα πρέπει να προχωρήσει στην διάθεση διαχείρισης NPEs 700 εκατ ευρώ.
Πηγή την οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε πολύ έμπειρη μας ανέφερε ορισμένες παραμέτρους τις οποίες παρουσιάζουμε υπό την μορφή ερωτημάτων.  
1)Γιατί έχει ανάγκη η Attica bank να διαθέσει την διαχείριση 700 εκατ που στο τέλος θα γίνουν 1 δισεκ. σε funds;
2)Υπάρχει όντως σχέδιο να προστεθούν επιπλέον 300 εκατ προβληματικά δάνεια ως εξασφάλιση στον επενδυτή;
3)Το deal περιλαμβάνει ο επενδυτής να εισφέρει 70-75 εκατ κεφάλαια ώστε να πάρει 140 εκατ ευρώ με έμφαση στα 140 εκατ ευρώ;    
4)Η Attica bank διαθέτει κεφάλαια δεν μπορεί να μετατρέψει τις προνομιούχες σε ομολογιακό tier 2 100 εκατ και να κλείσει ντο σκέλος των βραχυπρόθεσμων κεφαλαιακών αναγκών;
5)Υπάρχει κίνδυνος με αυτό το deal και επίσης είναι αληθές ότι το σχήμα Pimco, Qualco, Oaktree θα…πάρουν τελικά την αξιοποίηση των 700 εκατ ευρώ;
6)Μήπως η Attica bank παίρνει πολύ μεγαλύτερο ρίσκο – και νομικό – από αυτό που δυνητικά μπορεί να επωμιστεί;

Η ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η τράπεζα:

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι ύστερα από κοινό γραπτό αίτημα των μετόχων του ΕΦΚΑ και του ΤΜΕΔΕ, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 66,888% και το 11,773% αντίστοιχα του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ανεβλήθη η λήψη αποφάσεων επί των υπ’ αριθμ. 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16,17 και 18 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας της 27ης Ιουνίου 2018, των οποίων η συζήτηση και λήψη αποφάσεων είχε διακοπεί για σήμερα 18 Ιουλίου 2018, για την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018, ώρα 10:00 στον ίδιο με σήμερα τόπο, αίθουσα Βικέλα της Attica Bank, Ακαδημίας 54, Αθήνα κατ’ άρθρο 39 παρ. 3 κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.
Για τη μετ’ αναβολή συνεδρίαση και σύμφωνα με τον άρθρο 39 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920 δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης και σε αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι που εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. με ημερομηνία καταγραφής την 21/07/2018, ήτοι την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο μέχρι την 22/07/2018, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 2 και του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS