Γιατί οι μετοχές των τραπεζών δεν είναι επενδύσιμες και θα παραμείνουν στάσιμες… μέχρι να λυθούν 8 προβλήματα

Γιατί οι μετοχές των τραπεζών δεν είναι επενδύσιμες και θα παραμείνουν στάσιμες… μέχρι να λυθούν 8 προβλήματα
Οι ελληνικές τράπεζες για να μπορέσουν να ανακάμψουν χρηματιστηριακά θα πρέπει να περάσουν ακόμη ένα στάδιο πικρής και επώδυνης προσαρμογής.
Η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών είναι κολλημένη στα 8,5 δισεκ. οι μετοχές παραμένουν κάτω από τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015, έχουν περάσει 3 χρόνια και ο κλάδος χρηματιστηριακά δεν έχει ανακάμψει και δεν θα ανακάμψει μέχρι να επιλυθούν 8 προβλήματα.
Ποια είναι αυτά τα 8 προβλήματα;

1)Ποιότητα ισολογισμών σε κακή κατάσταση: Με ρεαλιστικά κριτήρια όταν το σύστημα μεταφέρει 92 δισ ευρώ προβληματικά δάνεια και έχει την πρόκληση της νέας αυστηρότερης και δυσκολότερης στοχοθεσίας ειδικά στην ζώνη μεταξύ 50 με 20 δισεκ. προβληματικά δάνεια ο κλάδος δεν μπορεί να ανακάμψει χρηματιστηριακά μέχρι να αποδειχθεί στην πράξη ότι οι ελληνικές τράπεζες έφθασαν στα επίπεδα των ευρωπαϊκών.
Οι ελληνικές τράπεζες αξίζουν 0,30 P/BV δηλαδή το 1 ευρώ κεφαλαίου αξίζει 0,30 ευρώ αποκλειστικά επειδή οι επενδυτές δεν πιστεύουν ότι τα κεφάλαια των τραπεζών επαρκούν για να αντιμετωπιστούν τα προβληματικά ανοίγματα.

2)Κεφαλαιακά οι ελληνικές τράπεζες δεν είναι ισχυρές κυρίως γιατί σε σύνολο tangible book κεφαλαίων 28 δισεκ. τα 21,2 δισεκ. είναι αναβαλλόμενος φόρος.
Δηλαδή το 75% των κεφαλαίων των τραπεζών είναι λογιστική απεικόνιση κεφαλαίων είναι ο χειρότερος συντελεστής και δείκτης στην Ευρώπη.
Αυτό δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια στους επενδυτές.

3)Οι τράπεζες τέλη Σεπτεμβρίου 2018 θα παρουσιάσουν τους νέους στόχους για τα NPEs με ορίζοντα να υποχωρήσουν κάτω από 20 δισεκ. σε βάθος 3ετίας δηλαδή 2022.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να βρεθούν νέα κεφάλαια τα οποία θα έχουν ένα στρατηγικό στόχο να καλύψουν τις ζημίες που θα προκληθούν από την διαχείριση των προβληματικών δανείων.
Για να μειωθούν τα NPEs στις τράπεζες κάτω από 20 δισ ή 10% το 2022 από 48% σήμερα…. θα χρειαστούν 7-8 δισ. νέα κεφάλαια

4)Το SREP η διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών ξεκινάει τέλη Νοεμβρίου 2018 για να ολοκληρωθεί τέλη Ιανουαρίου 2019.
Εκεί θα διαπιστωθούν οι ελλείψεις και οι αναγκαιότητες για νέα κεφάλαια.
Με σαφήνεια τονίζεται ότι οι τράπεζες δεν πρόκειται να ανακάμψουν χρηματιστηριακά εάν δεν αποσυνδεθούν από τον φόβο των νέων αυξήσεων κεφαλαίου.
Πως θα αποσυνδεθούν;
Υπάρχει τρόπος.
Ο τρόπος είναι να υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου.
Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μια στο εκατομμύριο ο κλάδος να ανακάμψει χρηματιστηριακά χωρίς πρωτίστως να ολοκληρωθεί η 4η φάση κεφαλαιακής ενίσχυσης.
Οπότε ανάκαμψη στις μετοχές μετά τις επόμενες αυξήσεις κεφαλαίου.
Όσο καθυστερούν οι αυξήσεις τόσο θα καθυστερεί και η ανάκαμψη των μετοχών στο χρηματιστήριο.

5)Οι τράπεζες στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα φαινόμενο.
Τα προ προβλέψεων έσοδα μειώνονται και τα καθαρά έσοδα μειώνονται.
Γιατί;
Όταν οι τράπεζες πουλάνε προβληματικά δάνεια επηρεάζουν και τις τοκοφόρες δραστηριότητες τους λογιστικά.
Αυτά πρακτικά σημαίνει ότι η φάση εξυγίανσης νομοτελειακά θα οδηγήσει σε συρρίκνωση εσόδων.
Συρρίκνωση εσόδων είναι ένα ακόμη χτύπημα στην αξία των τραπεζών χρηματιστηριακά.

6)Ο τραπεζικός κλάδος έχει υποστεί βιβλικών διαστάσεων συρρίκνωση.
Είχαν περιουσία 435 δισεκ. και έχουν υποχωρήσει στα 240 δισεκ. με αντίστοιχη μείωση μέσου σταθμισμένου ενεργητικού.
Η εξίσωση δεν βγαίνει χωρίς αντιστροφή της πτωτικής τάσης της περιουσίας των τραπεζών.
Όμως οι πωλήσεις προβληματικών δανείων θα είναι περισσότερες έναντι των νέων δανείων που χορηγούν οπότε η συρρίκνωση νομοτελειακά θα συνεχιστεί.

7)Οι τράπεζες δεν διαθέτουν ισχυρή καταθετική βάση και αυτό ενώ τα πρώτα χρόνια σχετίστηκε με την έλλειψη εμπιστοσύνης στην φερεγγυότητα του κλάδου στην πορεία αποδείχθηκε ότι απλά δεν υπάρχουν νέες καταθέσεις για να αυξήσουν την ρευστότητα των τραπεζών.
Εάν συνδέσουμε την έλλειψη κεφαλαίων με την έλλειψη ρευστότητας το αποτέλεσμα είναι ότι απλά δεν υπάρχει αποτέλεσμα.

8)Οι τράπεζες πρέπει να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια, είναι τα μόνα που μπορούν να τροφοδοτήσουν την χρηματιστηριακή τους ανάκαμψη.
Για να έρθουν όμως κεφάλαια θα πρέπει να υπάρχει πλαίσιο κινήτρων, δηλαδή διανομή μερισμάτων και σταθερά βελτιούμενης κερδοφορίας.
Δυστυχώς βρισκόμαστε 3 χρόνια μακριά από αυτό τον στόχο.

Συμπέρασμα

Οι ελληνικές τράπεζες για να μπορέσουν να ανακάμψουν χρηματιστηριακά θα πρέπει να περάσουν ακόμη ένα στάδιο πικρής και επώδυνης προσαρμογής.
Πρώτα οι μέτοχοι θα ξαναβάλουν το χέρι στην τσέπη και μετά θα δρέψουν καρπούς.
Χωρίς νέα κεφάλαια ξεχάστε ουσιαστική χρηματιστηριακή ανάκαμψη στις τράπεζες.
Όμως χωρίς ανάκαμψη των τραπεζών και η κοινωνία δεν θα αντιληφθεί την αλλαγή στην πορεία της οικονομίας.
Αυτό που ονομάζουμε ανάκαμψη στην οικονομία για να περάσει στην κοινωνία χρειάζεται το μέσο μετάφρασης και μετάδοσης των θετικών νέων και το μέσο είναι οι τράπζες.
Χωρίς τράπεζες ξεχάστε την μετάφραση...αμετάφραστη θα μείνει η ανάκαμψη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS