Η οργή των τραπεζών για τις 508.000 ευρώ αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Forthnet

Η οργή των τραπεζών για τις 508.000 ευρώ αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Forthnet
Η καταψήφιση στη ΓΣ, το παρασκήνιο που προηγήθηκε, το μπόνους του 2017, τα έξτρα ασφαλιστήρια και οι προβλέψεις για αποζημιώσεις απόλυσης  σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας
Οργή διακατέχει τις πιστώτριες τράπεζες  για τις αμοιβές που λαμβάνει ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Forthnet κ. Πάνος Παπαδόπουλος δεδομένου ότι τέτοιες αποζημιώσεις κορυφαίων στελεχών σήμερα δεν υπάρχουν ούτε για επικεφαλείς τραπεζικών ιδρυμάτων. 
Και η οργή αυτή μεταφράστηκε σε καταψήφιση των αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου στην τελευταία Γενική Συνέλευση από τους εκπροσώπους των τραπεζών που συμμετείχαν. 
Συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν υπέρ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 54,4 εκατ μετοχές και κατά μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 35,08 εκατ. μετοχές.
Είχε μάλιστα προηγηθεί έντονο παρασκήνιο καθώς οι τράπεζες είχαν όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες  πηγές κάνει γνωστό ότι δεν προτίθενται να ψηφίσουν και την παροχή μπόνους στο Διευθύνοντα Σύμβουλο μιας εταιρίας που αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων για να εισπράξουν την αγωνιώδη προσπάθεια μετάπεισής τους  από τον κ. Παπαδόπουλο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την κατά πλειοψηφία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (με την ισχυρή μειοψηφία των τραπεζών) προβλέπεται η καταβολή  πέραν των άλλων ως μπόνους απόδοσης για το 2017 επιπλέον 4,23 μηνιαίων μεικτών μισθών.
Τα μπόνους απόδοσης αποφασίζονται από μια επιτροπή που έχει τον Τίτλο «Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών», Η Επιτροπή ορίζεται και ανακαλείται από το ΔΣ και στην Επιτροπή μετέχουν τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από τα οποία τουλάχιστον τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα πρόσωπα που απαρτίζουν την εν λόγω Επιτροπή δεν αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της Forthnet.
Γεγονός είναι πάντως οι απολαβές για το 2018 του Διευθύνοντος Συμβούλου της Forthnet σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις ανήλθαν σε 508.000 ευρώ από 316.000 ευρώ το 2017.
Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται παροχές του Ομίλου και της Εταιρείας προς μέλη Διοικητικού Συμβουλίου που σχετίζονται με Ασφαλιστήριο Συνταξιοδοτικού Προγράμματος και ανέρχονται σε 157.091 ευρώ και από τα οποία είναι άγνωστο πόσα αναλογούν στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. 
Αντιθέτως όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται και μπόνους επίτευξης στόχων του 2015 και του 2016.
Υπολογίζεται ότι οι σταθερές ετήσιες απολαβές του κ. Παπαδόπουλου χωρίς τα μπόνους είναι περί 316.000 ενώ κατά μέσο όρο τα τρία τελευταία χρόνια συμπεριλαμβανομένων των μπόνους έχει ετήσιες απολαβές περί τα 380.000 ευρώ.
Πέραν στη σύμβαση εργασίας του αλλά και ορισμένων Διευθυντικών Στελεχών (άγνωστων ποιων και πόσων) προβλέπεται η καταβολή επιπρόσθετης αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης χωρίς υπαιτιότητά τους ή εξαναγκασμού τους σε παραίτηση, ενώ σε ορισμένες από τις ανωτέρω συμβάσεις προβλέπεται ειδικά η καταβολή επιπρόσθετης αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας τους από την Εταιρεία ή με υπαιτιότητα της τελευταίας, κατόπιν αλλαγής ελέγχου της Εταιρείας ή εξ' αφορμής επικείμενης αλλαγής ελέγχου της Εταιρείας.
Τέτοια αλλαγή ελέγχου θα μπορούσε να επέλθει και συνεπεία της υποβολής δημόσιας πρότασης.
Το ποσό αυτής της επιπρόσθετης αποζημίωσης κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε 1,34 εκατ.  ευρώ περίπου για τον Όμιλο και 0,9 εκατ. περίπου για την Εταιρεία  ενώ την 31 Δεκεμβρίου 2016 ήταν 0,85 εκατ. περίπου για τον Όμιλο και  0,74 εκατ. ευρώ περίπου για την Εταιρεία.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS